Rotterdam,
28
april
2021
|
10:38
Europe/Amsterdam

'Door deze rol is mijn blik verruimd en ben ik meer gaan begrijpen'

Thom Maasdam over zijn rol als student-ambassadeur Diversiteit en Kansengelijkheid.

Thom Maasdam over zijn rol als student-ambassadeur Diversiteit en Kansengelijkheid.

De start van een mooie studieloopbaan, maar ook enorme groei als persoon; dat is wat studeren bij Inholland betekent voor Thom Maasdam, derdejaarsstudent Communicatie bij Inholland Rotterdam. In 2019 startte hij daar als eerste student-ambassadeur Diversiteit en Kansengelijkheid.

Thom: “Toen ik begon bij Inholland, zag ik voor het eerst hoeveel verschillende soorten studenten er eigenlijk zijn. Dat er best wel veel mensen lijken op mij, maar ook dat iedereen een eigen verhaal heeft. Door de open communicatie met docenten en medestudenten, voelde ik me meteen thuis en geaccepteerd. Als student, maar ook als LHBTIQ+’er. Ik kom uit een christelijke omgeving waar homoseksualititeit wat ingewikkelder ligt. Dat acceptatiegevoel was voor mij dus heel bijzonder”.

Doordat Thom zo op zijn plek is bij Inholland, durfde hij zich ook uit te spreken en werd hij gevraagd als ambassadeur. Thom: “Eerst zou ik me voornamelijk richten op de LHBTIQ+ gemeenschap, maar ik vond dat diversiteit over veel meer moest gaan dan alleen geaardheid. Ik zit altijd in twee hokjes: homo of christen. Er bestaat geen hokje waarin ik allebei mag zijn, terwijl ik die werelden juist zo graag aan elkaar wil verbinden. Gelukkig kreeg ik van Emiel Akkermans, manager Werving, Instroom & Relatiemanagement van Inholland Rotterdam/Dordrecht, de vrijheid om het ambassadeursschap verder te ontwikkelen op verschillende thema’s.”

Bespreekbaar maken
Thom’s rol als ambassadeur werd aangekondigd met een persoonlijk interview, terwijl hij nog lang niet voor iedereen uit de kast was. “Dat was ontzettend spannend en ook moeilijk. Toch ben ik er blij mee, want door dit artikel werd het taboe dat op homoseksualiteit ligt in christelijke kringen bespreekbaar. Dit leverde niet alleen waardevolle gesprekken op in mijn eigen omgeving, maar ook met andere LHBTIQ+-studenten met een religieuze achtergrond. Dit gaf veel energie en steun,” vertelt Thom.

Als ambassadeur is Thom in de eerste plaats aanspreekpunt voor studenten. Ook werkt hij samen met verschillende afdelingen van Inholland, waaronder de onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken. Samen organiseren ze activiteiten om diversiteit bespreekbaar te maken, zoals een masterclass of een debat.Daarnaast werkt Thom samen met organisaties in de Rotterdamse stad zoals Student Pride Nederland. Bij deze organisatie maakte Thom bijvoorbeeld onderdeel uit van een panelgesprek, waarbij verschillende bedrijven (o.a. KPN, Deloitte, KraftHeinz en Unilever) samen met een hoogleraar in gesprek gingen over discriminatie op de werkvloer en in het onderwijs. Thom: “Vooroordelen hebben bewezen invloed op carrièrekansen en hoe je functioneert op je werk. Studenten zien soms op tegen hun stage of eerste baan, omdat ze bang zijn of ze niet zichzelf kunnen zijn. Dan is het goed dat mensen uit het bedrijfsleven en onderwijs hierover in gesprek gaan en dit aan de kaak te stellen”.

Écht contact om dingen voor elkaar te krijgen
Het ambassadeurrschap is leerzaam, juist omdat niet alles altijd even makkelijk is. “Je bent altijd ambassadeur, ook in je eigen tijd. Alles wat je doet, dus ook wat je plaatst op social media, wordt in verband gebracht met je rol. Dat is soms ingewikkeld, ook omdat ik soms zelf nog moest leren. Dat vind ik ook lastig aan het onderwerp diversiteit. Er mag best wel wat meer ruimte zijn om soms even geen mening te hebben en eerst te luisteren of te kijken naar iemands intentie voor dat er een oordeel wordt geveld. Aan de andere kant krijg ik juist door mijn rol als ambassadeur dingen voor elkaar. Ik heb een groot netwerk opgebouwd en zit aan tafel met de mensen die gaan over belangrijke beslissingen. Ik heb bijvoorbeeld minisiter van Engelshoven (OCW) twee keer ontmoet,” vertelt Thom.

Toch is het netwerk en alles wat mooi staat op je cv, niet het belangrijkste voor Thom. Hij geeft niet, zoals hij het zelf zegt, om ‘de poeha’ en des te meer om het échte contact. Thom: “Ik heb door deze rol nog veel meer mijn blik verruimd, ben veel meer gaan begrijpen. Neem bijvoorbeeld stagediscriminatie. Ik wist dat het bestond, maar was me niet bewust hoe groot dat probleem is, totdat ik medestudenten erover hoorde vertellen en onderzoekscijfers zag. Ik heb echt geleerd dat je altijd verder moet kijken dan een label of een hokje of hoe iemand er uitziet. We zijn allemaal uniek en iedereen heeft een eigen verhaal en het is echt een verrijking om die verhalen mee te krijgen.”

Op weg naar een veilig en inclusief leerklimaat
Volgens Thom kunnen er altijd dingen beter, ook in het hoger onderwijs. “Het belangrijkste is een veilig en inclusief leerklimaat. Dat moet een school naar mijn mening altijd faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan rolstoeltoegankelijkheid in een gebouw, maar ook dat iedereen zich durft uit te spreken. Daarbij is het belangrijk om niemand uit te sluiten, dus ook niet de mensen die bijvoorbeeld een andere kijk hebben op de wereld. Dat kan best moeilijk zijn. Toch moet je je openstellen, anders loop je het risico dat je jezelf en de ander gevangen houdt in het beeld dat je van elkaar hebt, terwijl dat vaak niet eens klopt. Iedereen moet de kans krijgen om aan tafel te zitten en mee te doen met het gesprek, want ieders verhaal doet er toe,” aldus Thom.

Thom is op dit moment op zoek naar een extra ambassadeur die een bijdrage wil leveren aan het thema diversiteit binnen Inholland Rotterdam en uiteindelijk deze verantwoordelijke taak wil overnemen. Ben je geïnspireerd geraakt? Neem dan contact op met Thom Maasdam – thom.maasdam@inholland.nl