Diemen,
12
november
2018
|
10:19
Europe/Amsterdam

Door op de ingeslagen weg met successen en uitdagingen

Jet de Ranitz evalueert Instellingsplan tijdens Dag van het onderwijs

“Het gaat goed met Inholland, de moeizame jaren liggen echt achter ons en we gaan door op de ingeslagen weg,” zei collegevoorzitter Jet de Ranitz donderdag tijdens de Dag van het onderwijs van Hogeschool Inholland in Diemen. Ze trekt de conclusie uit de onlangs opgeleverde midterm review. De tussentijdse evaluatie van het Instellingsplan Durf te leren prijst een reeks successen, maar benoemt ook een aantal uitdagingen voor de toekomst.

Bekijk de presentatie

Met veel collega’s bij elkaar was het een mooi moment om te bekijken waar Inholland nu staat. En om te delen dat er belangrijke vooruitgang is geboekt. “Medewerkers en studenten zijn weer trots op Inholland en de buitenwereld weet ons goed en vaker te vinden,” aldus de Ranitz. “Uit de NSE-scores blijkt bovendien dat we bovengemiddeld goed scoren ten opzichte van de andere hogescholen in de Randstad.”

Herkenbare profilering
En er gaat meer goed. Voor studenten, bedrijven en instellingen is Inholland persoonlijk en dichtbij en het motto Leren = durven wordt  herkend binnen en buiten de hogeschool. De profilerende thema’s duurzaam, gezond en creatief worden steeds zichtbaarder in opleidingen, onderzoek en projecten met externe partijen. De thema’s staan niet los van elkaar. Waar mogelijk worden crossovers gelegd.

Met het oog op deze kernwaarden benadrukt De Ranitz dat Hogeschool Inholland professionals opleidt die oog hebben voor de menselijke maat en zich bekommeren om de samenleving. “Vanuit het ‘mens zijn’ geven zij betekenis aan technologie en stellen ons in staat beter samen te werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. De verschillen tussen mensen en de diversiteit van de Nederlandse samenleving vormen hierbij onze kracht: van elkaar kunnen we leren.”

De Inholland-professional
Het is de visie op de Inholland-professional die ook de basis vormt voor de kwaliteitsafspraken die Hogeschool Inholland maakt met het ministerie van Onderwijs. Met de Inholland-professional voorop levert Inholland ‘beroepsproducten’ door middel van ‘activerend onderwijs’ via ‘leergemeenschappen’, ondersteund door technologie.

In de midterm review staat verder dat Inholland zich blijft richten op de regio. “We kunnen snel en efficiënt inspelen op vragen van buitenaf, omdat we onze studenten en de (metropool)regio’s goed kennen. We zijn een kleinschalig georganiseerde hogeschool. Dat wordt positief gewaardeerd en kan nog worden versterkt. Al schuilt hierin ook een risico: we willen en kunnen niet in elke vestiging alles oppakken wat op ons af komt. Keuzes zijn noodzakelijk.”

Wat betreft het onderwijsaanbod blijft er veel hetzelfde. De komende tijd wordt de nadruk gelegd op innovatie binnen bestaande opleidingen en gekeken naar nieuwe Ad- en masterprogramma's als de markt daarom vraagt. Mits deze aansluiten bij de profilering van Inholland, de kennis en de kunde. Inholland Academy wordt nadrukkelijker gepositioneerd voor ‘leven lang leren’, naast de pilots met flexibele deeltijdopleidingen.

“Er is een grote bereidheid om de schouders eronder te blijven zetten. Dat zal de komende jaren nog steeds spannend zijn, gelet op de beperkte financiële ruimte”, zegt De Ranitz tot slot. “Onze hogeschool heeft echter bewezen te beschikken over de moed die nodig is om door te zetten. Ons motto is niet voor niets leren = durven. We gaan ervoor!”

Download de Midterm review Durf te leren (pdf)

Wil je meepraten over de toekomst van Inholland?

Op 28 en 29 november bezoekt, op verzoek van Inholland, een extern panel de hogeschool. Het panel levert feedback op over de midterm review op het Instellingsplan van Inholland en beoordeelt of en in welke mate de hogeschool voldoet aan de standaarden die de NVAO stelt in het kader van een instellingstoets Kwaliteitszorg.

Tijdens het bezoek voert het panel gesprekken met docenten, studenten, bestuurders en andere betrokkenen over de midterm review, het onderwijs, het onderwijsbeleid en de kwaliteitszorg van de hogeschool

In het programma is ook een open spreekuur opgenomen. Dit vindt plaats op woensdag 28 november 2018 in Rotterdam (12.00 – 13.00 uur) en op 29 november in Haarlem (11.15 – 12.15 uur). Studenten en personeelsleden krijgen hiermee de gelegenheid om de eigen visie op de kwaliteitszorg van de hogeschool in vertrouwen naar voren te brengen.

Indien je graag met het panel wilt spreken, kun je je uiterlijk 20 november melden bij de secretaris van het panel, Rob van de Made (r.vandermade@hobeon.nl )Vermeld je naam en functie, je opleiding of dienst/afdeling en (kort) het onderwerp dat je wilt aansnijden. Wil je ook aangeven op welke dag je met het panel zou willen spreken? Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Het gesprek neemt maximaal tien minuten in beslag. Je ontvangt op 23 november 2018 een bevestiging met vermelding van het tijdstip waarop het gesprek zal plaatsvinden.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.