Haarlem,
11
december
2017
|
06:05
Europe/Amsterdam

eHealth-clinic verbindt opleidingen in zorgtechnologie

Bij aanvang van het studiejaar 2018-2019 introduceert Inholland Haarlem officieel de eHealth-clinic. Studenten van diverse opleidingen kunnen in deze nieuwe kenniswerkplaats interprofessioneel samenwerken aan vraagstukken op het snijvlak van zorg, (ICT-)technologie en business. In de aanloop naar de clinic, vinden er in het voorjaar een eHealth-themadag en eHealth-hackaton plaats.

Studenten Verpleegkunde in een rollenspel tijdens een eHealth-themadag bij Inholland Alkmaar

De eHealth-clinic is een kenniswerkplaats waar (gezondheids)zorgorganisaties, bedrijven, onderzoekers en docenten vraagstukken over technologie in de zorg kunnen neerleggen. Studenten van verschillende opleidingen kunnen in diverse vormen van co-creatie werken aan deze vraagstukken.

Initiatiefnemer Rob Doms, projectleider van het Inholland Health & Technology Centre: “Zorgtechnologie is een thema dat alle domeinen raakt en verbindt. Of het nu gaat om de technologische kant, de businesscase of de zorgverlener en de patiënt. Het is een maatschappelijk thema dat alleen in de breedte van alle opleidingen en in samenwerking met het werkveld goed kan worden opgepakt.”

Interprofessioneel samenwerken  
Rob Doms: “Ik liep al met dit idee om studenten interprofessioneel samen te laten werken aan echte vraagstukken, toen ik docent Thijs Otter van Informatica tegenkwam met hetzelfde idee. Samen hebben we dit bottom-up opgepakt. Inmiddels wordt het door alle opleidingen van de domeinen Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW), Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI), Business, Finance & Law (BFL) ondersteund.” Ook de lectoraten van de domeinen GSW en TOI participeren in de eHealth-clinic. Dat kan in de rol van opdrachtgever, maar ook in de rol van onderzoeker.

De resultaten van de eHealth-clinic worden gebruikt om samen met studenten en het werkveld nieuwe onderzoeken op te zetten.Door de inhoud (zorgtechnologie) en het interprofessionele karakter, past de eHealth-clinic naadloos in de visie De Gezonde Samenleving. Doms: “In de uitvoering van de vraagstukken kan de clinic ook bijdragen aan de ontwikkeling van zelfmanagement en empowerment van patiënten. Stel je eens voor dat mensen door middel van een app langer thuis kunt blijven wonen? Of dat je proactief nieuwe behandelsystemen kunt bedenken op basis van data uit het valdetectiesystemen?”

Themadag en Hackathon
Als opmaat naar de clinic wordt op 7 maart 2018 de eHealth themadag georganiseerd, waar het werkveld, bedrijven, onderzoekers en docenten onder meer een vraagstuk kunnen pitchen voor de eHealth hackathon. De eerste eHealth hackathon wordt samen met de Hartekamp Groep en het Nova College op 16, 17 en 18 mei 2018 gehouden. Tijdens de hackathon gaan studenten van de verschillende opleidingen drie dagen concreet aan de slag met het bedenken van slimme oplossingen voor vraagstukken op het gebied van zorgtechnologie.

Doms: “Na beide evenementen volgt de officiële opening van de clinic. Dit beginnen we in eerste instantie op de locatie Haarlem, maar het resultaat is ook naar andere locaties van Inholland te vertalen. Dat is iets wat ik ook heel erg hoop. Ook omdat deze manier van leren goed aansluit bij de Inholland-onderwijsfilosofie ‘Leren = Durven’.”

De Gezonde Samenleving

De eHealth-clinic draagt bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.