Den Haag,
16
januari
2020
|
09:07
Europe/Amsterdam

Eigen studentenenquête in februari 2020

Ervaren onze studenten voldoende ruimte voor regie over hun studie?

esther-van-vliet-fotografie-0715

Betrokken studenten presteren beter, zo blijkt uit onderzoek. Hoe betrokken zijn onze studenten eigenlijk bij hun opleiding? En vinden ze dat ze voldoende ruimte en informatie hebben om regie te nemen over hun eigen studie? Met de Inholland Studentenenquête 2020 die in februari van start gaat, vragen we onze studenten om hun mening over deze onderwerpen. We zijn benieuwd naar hun reactie!

Eigen enquête: wat leeft er onder onze studenten?
Dit jaar zal de Nationale Studenten Enquête (NSE) veel later worden uitgevoerd dan gebruikelijk. Normaal gesproken voert Studiekeuze123 dit onderzoek jaarlijks uit onder hogescholen in Nederland. Vorig jaar kwam de kwaliteit en betrouwbaarheid van de responsdata in opspraak, waarna de hogescholen gezamenlijk besloten om niet mee te werken aan de uitvoering van de NSE-enquête 2019.

Studiekeuze123 heeft daarop een andere uitvoerder aanbesteed; ook wordt de werkwijze aangepast aan een wetswijziging over de NSE die de Minister aan het parlement heeft voorgelegd. Wanneer de NSE precies zal worden afgenomen is nog niet zeker. Om de trend vast te houden met resultaten uit voorgaande jaren en zeker te zijn van goede studentenfeedback, hebben we besloten begin februari een eigen studentenenquête te houden. We vinden het namelijk heel belangrijk om te weten wat er leeft onder onze studenten.

Samen werken aan onderwijskwaliteit
Kwaliteit maken we samen. Dat is een van de uitgangspunten voor ons onderwijs en geldt zowel bij de directe interactie tussen docenten en studenten als voor de kwaliteitsontwikkeling van ons onderwijs. Dit staat uitgebreid beschreven in onze Kwaliteitsafspraak 2019-2024. Met vier lijnen zetten we in op de uitwerking en realisatie van de Inholland-professional: Beroepsproducten, Activerend onderwijs, Leergemeenschappen en Ondersteuning door technologie.

Onlangs hebben we in samenwerking met onze studenten verschillende technologische informatievoorzieningen ontwikkeld, zoals de MijnInholland-app, Moodle en de uitwerking van een nieuw sociaal intranet dat binnenkort live gaat. Die samenwerking leverde veel inzichten op. Onze collegevoorzitter Jet de Ranitz stipt het belang van intensieve samenwerking aan: “Alleen samen kunnen we vorm en inhoud geven aan onze Kwaliteitsafspraak. Door in gesprek te gaan met onze studenten, het beroepenveld en de maatschappij, weten we wat er leeft en speelt en kunnen we vanuit de verschillende belangen de kwaliteit van ons onderwijs verder verbeteren.”

Hoe kan jij als docent bijdragen aan het succes van deze enquête?
Op 3 februari ontvangen alle studenten een uitnodigingsmail voor het invullen van de enquête. Hoe meer studenten meedoen, hoe betrouwbaarder de resultaten zijn. Dus moedig je studenten aan om deze enquête in te vullen en benadruk daarbij dat hun mening van belang is voor het verbeteren van de kwaliteit van onze opleidingen. Uit onze gesprekken met studenten blijkt namelijk dat zij graag mee willen doen als ze weten waarom dit onderzoek belangrijk is.

Binnenkort volgt meer informatie over deze studentenenquête.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.