Haarlem,
12
december
2018
|
09:07
Europe/Amsterdam

'Empowerment is geen spierballentaal'

In gesprek met Lilian Linders, lector Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein

“Lector zijn is gewoon ontzettend leuk. Het idee dat ik door praktijkgericht onderzoek echt iets kan bijdragen aan het vak drijft mij echt.” Lilian Linders heeft er zin in. Sinds 1 september 2018 is zij lector Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein. In die rol zet zij zich in voor een gezonde samenleving, passend bij het gelijknamige thema van Hogeschool Inholland. Een samenleving waar we naar elkaar omkijken en mensen de hulp krijgen die ze nodig hebben.

“We spreken tegenwoordig over sociaal werk in spierballentaal: eigen kracht, eigen regie, eigen verantwoordelijkheid. Je zou denken dat empowerment precies in dit rijtje past. Maar dat is niet zo. Empowerment is een veel rijkere term. Het gaat over aansluiten bij zowel de mogelijkheden als de beperkingen van iemand. Daarvoor is het belangrijk dat je als sociaal werker kijkt naar alle rollen die een persoon inneemt. Iemand is niet alleen maar cliënt. Maar die persoon is misschien ook een vader of moeder, een vrijwilliger, een professional. Als je zo kijkt, kun je de zorg en ondersteuning veel effectiever inzetten.”

Empowerment gaat over aansluiten bij zowel de mogelijkheden als de beperkingen van iemand. Daarvoor is het belangrijk dat je als sociaal werker kijkt naar alle rollen die een persoon inneemt.
Lilian Linders, lector Empowerment Professionalisering Sociaal Domein

De blik naar buiten
Linders wil met haar onderzoekslijn de blik van het sociaal domein weer op de mensen richten. “Het sociaal domein is afgelopen jaren enorm veel in beweging geweest. Daardoor merk je dat er veel gepraat wordt over die veranderingen. Terwijl er natuurlijk vooral gesproken moet worden over de cliënt. En met de cliënt.” Om de blik weer naar buiten gericht te krijgen, zijn mensen nodig die kunnen omgaan met een snel veranderend werkveld. “Ik wil sociaal werkers laten beseffen wat hun eigen invloedssfeer is. Zodat ze weten wat ze zelf kunnen doen om hun werk en resultaat ervan te verbeteren. ”

Een bekende naam
Met Lilian Linders komt er een bekende naam naar Inholland. De socioloog en filosoof deed in 2010 met haar proefschrift ‘De betekenis van nabijheid’ veel stof opwaaien. Ze onderzocht in een Eindhovense wijk waarom mensen elkaar wel of niet helpen. Daaruit bleek dat mensen het moeilijk vinden om hulp te vragen en om hulp aan te bieden. Zelfs aan mensen met wie ze een nauwe band hebben. Daaruit trok Linders de conclusie dat het niet helpt om alleen het gemeenschapsgevoel in een buurt te stimuleren, als je wilt dat er meer informele zorg wordt gegeven. Een praktisch handvat waar sociale wijkteams nog steeds mee aan de slag kunnen.

Praktische toepassingen
Ook in haar nieuwe rol als lector bij Inholland wil ze praktische toepassingen ontwikkelen op basis van haar onderzoek. “Ik ben nu hard aan het werk om te zorgen dat we vanaf 1 januari ook echt kunnen starten met praktijkgericht onderzoek.” Daarvoor is nu ze docent-onderzoekers aan het werven en is ze samen met regionale organisaties en gemeenten aan de slag om praktijkvragen op te halen. “De belangrijkste reden voor het werkveld om met ons samen te werken: je werkt samen aan actuele vraagstukken uit de praktijk en tegelijkertijd aan de opleiding van professionals waar je later iets aan hebt.” Linders werkt al veel samen: met landelijke kennisinstellingen, zorgorganisaties, gemeenten en andere onderzoekslijnen en -groepen. Dat wil ze graag uitbreiden bijvoorbeeld door ook meer met de GGZ samen te werken.

Een volwassen onderzoekslijn
Zo hoopt Lilian een volwassen onderzoekslijn op te bouwen. Eentje waarbij praktijkgericht onderzoek leidt tot bruikbare werkvormen voor de professionals, waardoor ook weer nieuwe onderzoeksvragen naar boven komen. “En het is natuurlijk belangrijk dat de resultaten van ons onderzoek meteen weer in onderwijs en werkveld terecht komen. Zo zorgen we samen voor de goed opgeleide professionals die we nodig hebben in het sociaal domein.”

Actualiteitencollege 14 december
Mede op initiatief van de onderzoekslijn Empowerment en Professionalisering Sociaal Domein vindt vrijdag 14 december een actualiteitencollege plaats bij Inholland Haarlem. Carin Wevers, docent filosofie en onderzoeker Sociale studies aan de Zuyd Hogeschool en eigenaar filosofiepraktijk De Vrije Radikaal, spreekt dan over haar recent verschenen boek 'Kan ik er wat aan doen?' over hoe sociale professionals trouw kunnen blijven aan de kernwaarde. Aanmelden kan via de website.

De Gezonde Samenleving

Met haar onderzoek draagt Lilian Linders bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.