Haarlem,
08
september
2020
|
13:11
Europe/Amsterdam

Femke Kaulingfreks: ‘Rellende jongeren zijn van ons allemaal’

shutterstock_1746827699

De roep om een harde aanpak van rellende jongeren, zoals premier Rutte deze zomer deed, is kortzichtig en werkt niet. Dit betoogt Femke Kaulingfreks, Inholland-lector Jeugd en Samenleving, op socialevraagstukken.nl. “We moeten ons niet laten verleiden tot het gemakzuchtig wegzetten van relschoppers als vreemde ‘losgeslagen idioten’, maar ons serieus verhouden tot hun belevingswereld en sociale context.”

Kaulingfreks schrijft haar betoog naar aanleiding van afgelopen zomer waarin jongeren in Den Haag na maanden van gedwongen thuis zitten en dagen van tropische temperaturen de brandkranen openzetten. Dit leidde uiteindelijk tot relletjes waarbij de politie met stenen en vuurwerk werd bekogeld. De volgende dagen sloeg de onrust over naar Utrecht.

Naar aanleiding van de rellen sprak premier Rutte van ‘compleet zinloos, onnacceptabel gedrag’ van ‘losgeslagen tuig waarvan de ouders niet ingrijpen’. Geert Wilders vroeg zich op zijn beurt af waarom het leger niet werd ingezet. Volgens Kaulingfreks is er een grote kans dat een harde aanpak averechts werkt en dat sociale tegenstellingen versterkt worden. "Het is zaak om ons niet te laten verleiden tot het gemakzuchtig wegzetten van relschoppers als vreemde, ‘losgeslagen idioten’, maar ons serieus te verhouden tot hun belevingswereld en sociale context. Die sociale context maakt onderdeel uit van onze samenleving en is ons dus minder ‘vreemd’ dan we wellicht zouden willen toegeven.”

Wat kun je doen als sociale professional om rellen te voorkomen?
Veel belangrijker is het juist om rellen vroegtijdig te signaleren en ongeregeldheden te voorkomen. Dit kan door moeite te doen om aansluiting te vinden bij de belevingswereld van jongeren, door in gesprek met ze te gaan. Een pro-actieve en betrokken houding helpt om jongeren bij te sturen als dat nodig is. "Het werkt als er op straat voetbalcoaches, ambulante jongerenwerkers én wijkagenten zichtbaar aanwezig zijn die jongeren op een positief-constructieve manier en vanuit een persoonlijke relatie kunnen aanspreken op hun gedrag.
Ook is het belangrijk om juist nu in te zetten op duurzame activiteitenprogramma’s, talentontwikkeling en het creëren van kansen op het gebied van werk en opleiding."

Lees het hele betoog op socialevraagstukken.nl

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.