Haarlem,
05
februari
2018
|
16:24
Europe/Amsterdam

'Fijnmazig netwerk voor razendsnelle innovatie!'

Inholland sluit zich met lector Woody Maijers aan bij Innovatiepact Greenport West-Holland

Greenport logo klein

Op vrijdag 2 februari vond de ondertekening plaats van het Innovatiepact Greenport West-Holland. Met het Innovatiepact wil de Greenport de innovatiekracht van de bedrijven in het tuinbouwcluster versterken door focus en samenwerking te stimuleren. Daarmee kan men weer de concurrentiekracht van het cluster op internationaal niveau vergroten. Hogeschool Inholland is betrokken bij het innovatiepact via lector Woody Maijers (Integrale Voedsel- en Productieketens).

Het Innovatiepact is er voor iedereen in de Greenport West-Holland die zich bezighoudt met innovatie in de tuinbouw. Ondernemers zien vaak een kloof tussen nieuwe ontwikkelingen op hun vakgebied aan de ene kant, en een businessconcept dat klaar is voor de markt aan de andere. Het Innovatiepact koppelt ondernemers aan kennisinstellingen en experts om dit te verbeteren.

Onderwijs
De uitdaging is om voldoende goed geschoolde medewerkers en managers op te leiden die aan de slag kunnen met de nieuwe businessconcepten. Opleiden en trainen gaat samen met innoveren: het nieuwe leren. Praktische werkvormen, waarbij medewerkers van bedrijven, experts en studenten werken aan echte innovatieprojecten. Zo wordt gezamenlijk gewerkt aan de innovatiekracht van de sector. Onder de naam Feeding & Greening Mega Cities starten Hogeschool Inholland en het Wellantcollege in samenwerking met de LDE Greenport Hub (universiteiten Leiden, Delft en Erasmus) met kennisontwikkeling. Ook wordt gewerkt aan een doorlopende leerlijn (WO-HBO-MBO) en doorstroom (twee kanten op) van kennis en ervaringen naar docenten en studenten.

Fijmazig netwerk
Woody Maijers, lector Integrale Voedsel- en Productieketens van Inholland: “Het Innovatiepact vormt de infrastructuur van innovatie in de regio. Ik vergelijk het weleens met de groei van paddenstoelen. Die vormen een mycelium, een uitgebreid dradenstelsel onder de grond. Als de omstandigheden precies goed zijn, kunnen daar op verschillende plekken in no-time paddenstoelen uit groeien. Het Innovatiepact is vergelijkbaar met dat onzichtbare dradenstelsel: een fijnmazig netwerk waaruit onder de juiste omstandigheden razendsnel innovatieve projecten kunnen worden opgestart. Inholland docenten, teamleiders en onderzoekers van alle domeinen worden opgeroepen om mee te doen aan het oplossen van vraagstukken, onderzoek en scholing."

Wat is Greenport West-Holland?
Greenport West-Holland is een mondiale tuinbouwkern voor voeding, gezondheid en welbevinden.
Bedrijven, overheden en kennisinstellingen zetten zich in door samen te werken aan een gezonde toekomst. De partners van de Greenport West-Holland willen er zorg voor dragen dat de Greenport het meest toonaangevende internationale tuinbouwcluster ter wereld blijft, door het internationale knooppunt voor technologische en business innovatie te blijven. Samen werken zij aan een vitale en duurzame toekomst voor het regionale tuinbouwcluster en aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen, onder meer op het gebied van voeding en gezondheid. Hiermee sluit de Greenport West-Holland aan op de Inholland-visie van een duurzame, gezonde en creatieve samenleving.

Wil je meer informatie over het innovatiepact? Bekijk dan de website van Greenport West-Holland.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.