23
oktober
2023
|
15:54
Europe/Amsterdam

Gebeurtenissen in de wereld bespreekbaar maken

studenten serieus gesprek

De afgelopen periode is de wereld opgeschrokken door diverse geweldsuitbarstingen. De recente gebeurtenissen in Israël en de Palestijnse gebieden, en het al langer slepende conflict in de Oekraïne, en de daarmee gepaarde verschrikkelijke beelden die de wereld overgaan, raken velen diep. “Onze gedachten gaan uit naar alle onschuldige burgers die door deze aangrijpende situaties lijden en naar iedereen die direct of indirect wordt geraakt in deze conflicten,” laat Inholland-collegevoorzitter Bart Combee weten.

“Als college van bestuur van Hogeschool Inholland zijn we ons er ook zeer van bewust dat deze gebeurtenissen emoties kunnen oproepen en zorgen voor bezorgdheid, zowel in de privélevens van onze studenten en collega’s als op de werkplek zelf”, aldus Bart. “We benadrukken het belang dat we hechten aan een veilige en ondersteunende omgeving voor alle studenten en collega’s die direct of indirect worden geraakt door de wereldwijde ontwikkelingen.”

Behoefte aan concrete en praktische ondersteuning
Wereldwijde ontwikkelingen kunnen mogelijk impact hebben op de (on)veiligheidsgevoelens van studenten en collega’s. De afgelopen tijd hebben collega’s ook aangegeven dat er behoefte is aan concrete en praktische ondersteuning. Hogeschool Inholland biedt daartoe graag de ruimte. Bart: “Over beladen en emotionele onderwerpen praten is lastig, maar kan helpen om je gedachten te ordenen of zorgen te uiten. We helpen je graag op weg. Creëer hiervoor ruimte en ga met elkaar in gesprek. Met je team, studenten of collega’s. Het negeren van gebeurtenissen in de wereld die ook hier veel losmaken, roept namelijk vragen op en creëert mogelijk zelfs afstand. 

Om het gesprek te kunnen voeren heeft Inholland onder andere een handleiding om in de klas in gesprek te gaan over controversiële en emotionele onderwerpen (Nederlandstalig/Engelstalig). Ook is er een handleiding voor docenten voor wat betreft het conflict in Palestina.

Heb oog voor anderen
Bij gesprekken is het van belang om elkaar de vraag te stellen hoe het gaat, zeker als je het idee hebt dat een collega, teamlid of student worstelt met wat er gebeurd is. Als leidinggevende kun je extra aandachtig zijn op hoe dit verschrikkelijke gebeuren beleefd wordt onder je collega’s en/of teams. Ga vooral het gesprek aan. De afdeling Integrale Veiligheid, maar ook de veiligheidscoördinatoren op locatie kunnen worden benaderd om aanvullende ondersteuning (maatwerk) te bieden.   

Voorop staat dat bij Hogeschool Inholland een open debat mag plaatsvinden, waarbij de hogeschool zorgdraagt voor een veilige omgeving. Bart: “Iedereen mag zich vrij voelen om zijn of haar mening en standpunt te delen. Bij een open en respectvol debat hoort echter ook dat er grenzen zijn. Er is geen ruimte voor discriminatie, voor uitspraken die niet kunnen.”

Voer een persoonlijk gesprek 
Studenten die daar behoefte aan hebben, kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen bij hun studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. Collega’s kunnen bij hun leidinggevende of vertrouwenspersoon terecht. 

Taskforce Diversiteit en Inclusie
Tot slot kunnen specifieke cases worden ingebracht bij de Taskforce Diversiteit en Inclusie, dat is gerelateerd aan het lectoraat Diversiteitvraagstukken. Daarnaast is het college van bestuur bereikbaar voor specifieke vragen die onder onze studenten en collega’s leven.

Het college van bestuur van Hogeschool Inholland benadrukt het belang van een veilige en inclusieve hogeschool. Via onderwijs en onderzoek draagt Inholland zo bij aan een wereld waarin kennis(uitwisseling), het delen van perspectieven en samenwerking bijdragen aan een vreedzame en rechtvaardige toekomst voor iedereen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.