Amsterdam,
11
februari
2020
|
09:30
Europe/Amsterdam

Lectorale rede Wilma Swildens op 27 maart 2020:

Gebiedsgericht werken aan herstel

Op vrijdagmiddag 27 maart spreekt dr. Wilma Swildens, lector Interprofessionele zorg in de GGZ van Hogeschool Inholland en Altrecht GGZ, haar lectorale rede uit bij Hogeschool Inholland Amsterdam. Voorafgaand geven Russel Cummins en prof. dr. Berno van Meijel, lector GGZ Verpleegkunde bij Inholland, een presentatie over de bijdrage van lichamelijke gezondheid en leefstijl aan herstel.

De eigen leefomgeving biedt vaak de beste mogelijkheid tot herstel bij cliënten met een ernstige psychische aandoening. Door gebiedsgericht te werken wordt de toegang tot de GGZ laagdrempeliger. Hulpverleners kunnen tijdiger beslissen of het wenselijk is zorg te minderen of op te schalen om zelfstandigheid te bevorderen en tegelijkertijd problemen te voorkomen. Naast cliënten zelf wordt samengewerkt met onder meer zijn of haar familie, ervaringsdeskundigen, de verslavingszorg, medewerkers begeleid en beschermd wonen, sociale wijkteams en eerstelijns zorgverleners.

De kracht van interprofessionele zorg in de GGZ
Wilma Swildens gaat tijdens haar rede in op de vraag hoe GGZ in de wijk en interprofessionele samenwerking kunnen bijdragen aan herstel op de verschillende levensgebieden van cliënten met een ernstige psychische aandoening. Om in hun behoeften te voorzien wordt de zorg steeds vaker ambulant en gebiedsgericht georganiseerd. Dit blijkt in de praktijk nog geen eenvoudige opgave. Want hoe doe je dat in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen en met inzet van verschillende professionals en naasten van de cliënt?

De rede van Wilma Swildens markeert de formele start van haar werkzaamheden als lector Interprofessionele zorg in de GGZ. Klik hier voor het programma. Er is nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Aanmelden kan, maar dan kun je op de reservelijst geplaatst worden. 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.