Amsterdam,
05
juni
2019
|
10:44
Europe/Amsterdam

'Geweldig nieuws voor de mondzorg!'

Groen licht voor experiment zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist

Jacqueline+van+Rennes%2C+teamleider+Mondzorgkunde

Een mooie ontwikkeling voor de zelfstandigheid van de mondhygiënist én een positieve ontwikkeling voor de mondgezondheid van de patiënt. Opleidingen, studenten en werkveld zijn verheugd over het groene licht voor ‘het experiment zelfstandige bevoegdheid mondhygiënist’ dat eind mei werd gegeven door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Geregistreerde mondhygiënisten zijn straks nog beter inzetbaar, omdat cliënten geen doorverwijzing meer nodig hebben van de tandarts.

Hero Abdulla (30), studeerde in 2011 af bij Inholland en geeft inmiddels zélf les aan studenten Mondzorgkunde in Amsterdam. Daarnaast is zij HR-directeur van het Mondzorggilde Nederland. Een nog vrij jong instituut waarmee ze de meest gewaardeerde landelijke mondzorginstelling wil worden voor vakgenoten en patiënten in Nederland. De genoemde ontwikkeling betekent dan ook veel voor haar.

‘Een mooie ontwikkeling in de tandheelkunde’
“Ik vind dit een hele mooie ontwikkeling binnen de tandheelkunde”, zegt Hero over het besluit. “Momenteel word je als mondhygiënist wel eens beperkt en geremd in je werkzaamheden, daar je een opdracht van de tandarts nodig hebt voordat je mag verdoven bij een patiënt, röntgenfoto’s niet altijd doorgestuurd krijgt (ook als je hier vaker om vraagt). Hierdoor kun je niet altijd een goede diagnose stellen. Ook wil niet iedere tandartspraktijk dat je gaatjes gaat vullen, daar ze niet altijd weten dat dit uitgebreid aan bod is gekomen tijdens de studie.”

Al jaren zijn Hero en haar vakgenoten zelfstandig bevoegd voor het grootste deel van het deskundigheidsgebied. Alleen voor voorbehouden handelingen zoals verdoven, het maken van röntgenfoto’s en de behandeling van primaire caviteiten (boren en vullen van eenvoudige gaatjes) is nu nog een opdracht van een tandarts vereist om deze handelingen te mogen uitvoeren. Besloten is nu tot een ‘taakherschikking’ waardoor deze belemmering op termijn wegvalt.

Jacqueline van Rennes, teamleider Mondzorgkunde, Inholland Amsterdam
Studenten krijgen nu daadwerkelijk de mogelijkheid om dat uit te voeren waarvoor ze zijn opgeleid.
Jacqueline van Rennes, teamleider Mondzorgkunde, Inholland Amsterdam

 

Samenwerking met tandarts blijft belangrijk
Hero, die graag meedoet aan het experiment, benadrukt dat de ontwikkeling zeker niet betekent dat de samenwerking met tandartsen zal verdwijnen. Integendeel. “Als professioneel mondhygiënist hoor je ook te weten wat je grenzen zijn en is het belangrijk voor een goede achterwacht te zorgen om zo de beste zorg voor patiënten te realiseren. De mondhygiënisten die bij ons werken, zullen wij aanbieden om hun röntgencertificaten op orde te krijgen en hun kennis en kunde met betrekking tot het vullen. Hierbij blijven we vooraf alle informatie en diagnoses met onze tandartsen doornemen.” En wat betreft de studenten? “Die mogen zich zekerder voelen. De onderdelen waarvoor ze hard moeten studeren en werken, mogen ze straks toepassen in de praktijk! Dit uiteraard eerst onder goede en juiste begeleiding alvorens iemand helemaal ‘los’ te laten.”

Wat betreft de opleiding Mondzorgkunde. De handelingen die in het experiment zelfstandig kunnen worden uitgevoerd zitten al tientallen jaren verankerd in de hbo-opleiding. Het is dus niet zo dat mondhygiënisten andere werkzaamheden gaan uitvoeren. Alleen het wettelijk kader verandert waarbinnen de zorg wordt verleend.

Goed nieuws ook voor studenten
Annabel Kuijzer (22) zit in het laatste jaar van de opleiding Mondzorgkunde. Zo vlak voor haar afstuderen komt de wetswijziging op een uitstekend moment. Ze gaat dan ook zeker meedoen met het experiment. “Ik weet, omdat ik straks 'vers' uit de opleiding kom, dat ik als mondhygiënist voldoende ben opgeleid om deze verantwoordelijkheid aan te kunnen. Op deze manier kunnen wij laten zien wat we in ons mars hebben! De taakuitbreiding is een positieve ontwikkeling. Mondhygiënisten krijgen meer erkenning voor hun expertise en meer onderscheid in hun vakgebied. Ook voor de patiënt is het goed nieuws, omdat de zorg door de taakherschikking straks een stukje laagdrempeliger wordt.”

Optimaal profijt van de opleiding
“Onze studenten kunnen patiënten straks optimaal van de zorg voorzien waarvoor ze ook zijn opgeleid”, zegt Jacqueline van Rennes, manager van de Inholland-opleiding Mondzorgkunde. Ook zij benadrukt het belang van interprofessioneel samenwerken. “Onze opleiding blijft het belang benadrukken van het werken onder één dak met de tandarts. Onderling collegiaal consult is essentieel om te komen tot de best mogelijke zorg voor de patiënt. Het mooie is dat het besluit goed past in onze visie op de gezonde samenleving. Interprofessioneel opleiden én empowerment zijn pijlers waarop de gezonde samenleving is gebaseerd.”

Ook de beroepsvereniging NVM-mondhygiënisten juicht het besluit van het ministerie van harte toe. “Met preventie als vertrekpunt kan met de juiste inzet van mensen en middelen een mondgezonde generatie worden bereikt en wordt er optimaal gebruikgemaakt van de capaciteit van mondzorgverleners”, aldus Manon van Splunter-Schneider, voorzitter van NVM-mondhygiënisten.

De Gezonde Samenleving

De opleiding Mondzorgkunde draagt bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.