Haarlem,
31
mei
2021
|
08:59
Europe/Amsterdam

Gezondheidsbeleid 2021 Inholland: veilig en gezond werken

Nieuwe online onderwijsvoorzieningen op alle locaties

Je gezond en vitaal voelen, dat willen we allemaal! Vitaliteit is bij Hogeschool Inholland erg belangrijk. Wat wij willen bereiken op dit gebied, hoe we verzuim van collega’s voorkomen en hoe we dit met elkaar willen doen staat in ons nieuwe gezondheidsbeleid, onlangs vastgesteld door het College van Bestuur. In drie berichten nemen we je mee in de pijlers van dit beleid. In dit bericht nemen we je mee in verzuim en re-integratie.  

De drie pijlers van het gezondheidsbeleid zijn. 

  • Veilig en gezond werken 
  • Gezondheidsbevordering 
  • Verzuim & re-integratie  

Wij beginnen met de pijler Verzuim & re-integratie 
Ondanks preventieve maatregelen om jou en je collega's gezond en vitaal te houden, kan het gebeuren dat je ziek wordt. Verzuim en re-integratie is dan ook een belangrijk onderwerp dat onze aandacht verdient. Wij hebben daar het ‘verzuimprotocol' voor. Dit is de leidraad voor alle collega’s van Inholland die te maken krijgen met verzuim.  

Hierin staat de procedure beschreven die we volgen bij verzuimmelding, de manier van contact tussen leidinggevende en de collega en het eventuele contact met de bedrijfsarts. De contactgegevens van de bedrijfsarts kun je vinden op Weten & Regelen. Ook bij langer verzuim en re-integratie gebruiken we het protocol als leidraad. We volgen hierin de Wet verbetering poortwachter. Het protocol bevat ook een begrippenlijst met betrekking tot re-integratie.  

Om je als leidinggevende goed te informeren over de te zetten stappen in het verzuimproces hebben we een e-learning voor je ontwikkeld. Deze e-learning kun je op elk moment volgen en gaat in op o.a. de Wet Verbetering Poortwachter en ook hoe HR2Day werkt. De e-learning is te vinden op het leerportaal.   

Ook hebben wij een onlinetraining ‘Regie op inzetbaarheid’ voor leidinggevenden. Deze training is van Zorg van de Zaak, onze arbodienst(verlener). Als leidinggevende leer je tijdens deze training hoe je op een constructieve manier verzuim kunnen begeleiden en voorkomen (preventie). Zo wordt er aandacht besteed aan o.a. re-integratie bij verzuim, wet- en regelgeving en aanvullend ook vormen van gesprekstechnieken. De trainingen vinden plaats op 30 juni (vervolg op 2 juli) en op 5 juli (vervolg op 7 juli) van 09:00 uur tot 12:30 uur. Je kunt je aanmelden via het leerportaal.  

Meer informatie
Dit najaar zullen we fysieke trainingen organiseren voor leidinggevenden op de Inholland locaties. We zullen dit tegen die tijd communiceren.  

Juist in een verzuimsituatie is Inholland “persoonlijk en dichtbij”. Er wordt samengewerkt en gezocht naar mogelijkheden. Meer informatie over verzuim vind je in Weten & Regelen op Iris. Heb je nog vragen? Deze kun je altijd stellen aan verzuimadviseurs: