Haarlem,
01
juli
2016
|
00:00
Europe/Amsterdam

‘Grote mogelijkheden in de korte keten tussen boerderij en bord’

Afstudeeronderzoek naar korte ketens bij vakenshouders

Vlees en groenten, van een boerderij uit de regio regelrecht op je bord: steeds meer Nederlanders lopen er warm voor. Daarom zoeken boeren naar manieren om direct te leveren aan consumenten. Robin Snoek, student Food Commerce and Technology bij Inholland Amsterdam, deed afstudeeronderzoek naar modellen voor deze (ultra)korte ketens bij varkenshouders en hielp ze toe te passen.

De grote interesse in ‘korte lijntjes’ tussen boeren en consumenten is een gevolg van de hogere eisen die de laatsten stellen aan de kwaliteit, duurzaamheid en authenticiteit van voeding. Ook voor varkenshouders bieden korte ketens kansen, omdat tussenschakels zoals groothandels verdwijnen en ze meer verdienen per kilo varkensvlees. Maar het is niet altijd meteen duidelijk hoe varkenshouders het best op deze nieuwe ontwikkeling kunnen inspelen. Daarom onderzocht Robin Snoek in zijn afstudeerjaar de mogelijkheden voor varkenshouders in de korte keten. Dat deed hij in opdracht van lector Harry van Delft (HAS Hogeschool) en ZLTO, een vereniging voor ondernemers in de groene ruimte die een duurzame positie in markt en maatschappij willen.

Modellen en actieplannen
“Mijn doel was eerst om het ideale korteketenmodel voor de gemiddelde Nederlandse varkenshouder te ontwikkelen. Uiteindelijk leverde dit acht verschillende modellen op. Vervolgens heb ik er met drie varkenshouders een aantal geïmplementeerd.” De door Robin ontwikkelde modellen bleken een handig hulpmiddel om de korte keten toe te passen. Robin maakte met de varkenshouders een Business Model Canvas, een overzicht van alle bedrijfsaspecten. Op basis daarvan werd de bedrijfsvoering succesvol aangepast op het gekozen korteketenmodel. “Omdat een aanpassing meerdere stappen kent, ontwikkelde ik een actieplan voor de varkenshouders”, vertelt Robin. “Een aantal van de stappen is al tijdens het onderzoek uitgevoerd. Twee varkenshouders hebben nu bijvoorbeeld een Facebook-pagina waarop ze hun producten promoten.”

Bij een van de ‘clíënten’ van Robin halen klanten zelf hun vleespakket bij de varkenshouderij op. Dat waarderen ze. De doelgroep van de varkenshouders die de Inholland-student hielp, zijn consumenten die beleving en diervriendelijkheid belangrijk vinden. Daar zitten postmaterialisten bij, maatschappijkritische idealisten die bereid zijn om meer tijd te investeren in het doen van boodschappen en het belangrijk vinden om te zien waar hun stukje vlees vandaan komt.

Geen hype
Robin denkt niet dat de interesse in (biologische) producten uit de regio slechts een hype is. “Vroeger was er te weinig voedsel. Hierdoor kwam de focus te liggen op zo veel mogelijk voedsel produceren voor iedereen. Dit leidde tot schaalvergroting. Tegenwoordig is er genoeg – of zelfs te veel – voedsel. Hierdoor ligt de focus meer op verantwoorde en gezonde voeding.” Producten uit de regio passen perfect in dit plaatje, zegt hij. “De consument wordt zich steeds bewuster van wat hij eet. Ik zie dat niet snel veranderen. Er ontstaan ook steeds meer initiatieven en de vraag naar korteketenproducten stijgt. Supermarkten en slagerijen zijn er ook al mee bezig. Albert Heijn organiseert bijvoorbeeld de Boeren Lentedagen bij de boeren op het bedrijf. Hier kunnen consumenten zien waar de producten vandaan komen.” Volgens Robin zorgt dit slechts voor een korteketengevoel. “De groothandel en distributiecentra zitten nog steeds tussen de boer en de supermarkt in.”

Schaatscarrière
Hoewel de korte keten Robin erg interesseert, gaat hij zich na zijn studie eerst focussen op zijn schaatscarrière. “Ik schaats marathons op het hoogste niveau in Nederland. Ik wil wedstrijden gaan winnen en om dit te kunnen bereiken is het nodig om me helemaal op de sport te focussen.” Tijdens zijn schaatscarrière blijf hij wel de ontwikkelingen in de agrofoodsector volgen. “In de toekomst wil ik zeker weer met korte ketens aan het werk. Ik denk dat er nog grote mogelijkheden liggen.”

Lees ook het artikel dat Robin Snoek voor vakblad De Nieuwe Oogst schreef.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.