Amsterdam,
29
juni
2017
|
12:10
Europe/Amsterdam

Grote subsidie voor onderzoek naar bijengezondheid

De gezondheid van bijen staat wereldwijd onder druk. Dit is niet alleen een ecologisch probleem, maar ook een potentieel gevaar voor de productie van (voedings)gewassen: bijen spelen een essentiële rol in de bestuiving. Met een RAAK-PRO-subsidie van 1 miljoen euro kan Frens Pries, onderzoeker van de Inholland-opleiding Life Sciences & Chemistry, de komende jaren werken aan een oplossing voor een van de grootste bedreigingen van bijengezondheid: de varroamijt.

Pries doet dit in samenwerking met de Europese stichting Arista Bee Research, zaadveredelaar Bejo Zaden (met een eigen imkersorganisatie) en Hogeschool Van Hall Larenstein. Zij beogen met dit onderzoek de specifieke genen van de honingbij te identificeren die zorgen voor resistentie tegen de varroamijt.

Arista Bee Research zal voor het project in Spanje, Frankrijk, Duitsland en de Benelux bijenvolken selecteren die actief de varroamijt herkennen in het broed en het besmette broed ook verwijderen. Door deze varroa-resistente volken te observeren in speciale observatiekasten, kunnen onderzoekers individuele bijen signaleren die dit besmette broed verwijderen. Deze observatie vindt plaats bij Van Hall Larenstein. Vervolgens wordt het DNA van deze bijen geanalyseerd door studenten en onderzoekers van Inholland. Zij zorgen voor identificatie van de genen die betrokken zijn bij het varroa-resistent gedrag.

Met deze kennis zal een genetische test ontwikkeld worden die het imkers makkelijker maakt hun volken te telen op varroa-resistentie. Hiermee kunnen complexere en tijdrovendere tests vermeden worden.

Binnen de Life Sciences & Chemistry opleidingen van het Domein Agri, Food & Life Sciences doen studenten onder leiding van docent-onderzoekers al meer dan vijf jaar onderzoek naar bijengezondheid.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.