Den Haag,
25
november
2022
|
09:05
Europe/Amsterdam

Haagse aanpak Gelijke stagekansen volop in ontwikkeling

De ‘Haagse aanpak Gelijke stagekansen’, een initiatief van het lectoraat Diversiteitsvraagstukken en Inholland Den Haag, is volop in actie. Zo zijn er de afgelopen tijd tien creatieve ontwerpsessies georganiseerd waarin alle partners hebben mee-ontworpen aan concrete interventies om stagediscriminatie tegen te gaan. Denk hierbij aan een campagne, een nulmeting om huidige ervaringen met mogelijke stagediscriminatie in kaart te brengen, een nieuwe standaard voor onderwijs en werkgevers, een huisstijl en het ‘Gelijke kansenspel’.

Introductie Gelijke kansenspel tijdens Week van de Gelijke kansen
Tijdens de week van de Gelijke kansen heeft Inholland Den Haag verschillende activiteiten rondom gelijke kansen voor studenten georganiseerd, met specifiek aandacht voor gelijke stagekansen. Zo is tijdens een test- en feedbacksessie van de Haagse aanpak Gelijke stagekansen voor de eerste keer het Gelijke kansenspel gespeeld. Tijdens dit spel zijn boeiende verhalen naar boven gekomen, en voerden deelnemers, waaronder veel studenten, belangrijke gesprekken over ervaringen van uitsluiting en ook over het gebruik van taal. “Deze ervaring en alle input van de partners, in het bijzonder van de aanwezige studenten, is zeer waardevol”, zegt Tjitske Lovert hierover, onderzoeker bij het lectoraat Diversiteitsvraagstukken. “Met alle tips kan het spel in de nieuwe versie in verschillende vormen en op verschillende plekken ingezet worden.”

Naast het spel zijn op verschillende momenten ‘Noodle-talks’ gehouden om ervaringen van mogelijke stagediscriminatie op te halen. Daarnaast is ook het startsein gegeven voor een pilot met de app Hiretime, waar studenten door middel van video-sollicitaties hun kansen op de stagemarkt kunnen vergroten.

Aankomende sessie 
Voor dit jaar staat er nog één sessie op de planning: op donderdag 15 december staat de feestelijke afsluitende bijeenkomst van dit kalenderjaar op het programma, met ruimte voor reflectie, wijze lessen, nieuwe inzichten en gemaakte stappen, maar ook voor een vooruitblik naar 2023. Iedereen is welkom, laat weten aan Tjitske Lovert als je hier bij wilt zijn: tjitske.lovert@inholland.nl.

De Haagse aanpak Gelijke stagekansen is een initiatief van Inholland Den Haag en het lectoraat Diversiteitsvraagstukken. Stagediscriminatie is een belangrijk thema, waar gelukkig momenteel veel aandacht voor is. Vanuit het lectoraat Diversiteitsvraagstukken zijn verschillende initiatieven geweest om dit thema op de kaart te zetten. Mede dankzij het onderzoek Stagediscriminatie? Hoeft niet!, de documentaire Liever Fleur dan Fatima en een flinke lobby is op 13 juli het Manifest Stagediscriminatie ondertekend door hogescholen, universiteiten, de ministeries van OCW en SWZ, studentenorganisaties en werkgevers.

Meedenken en meewerken? 
Wil jij meedenken en meewerken aan dit vraagstuk? Je bent welkom! Meld je dan bij Tjitske Lovert van Hogeschool Inholland Den Haag via tjitske.lovert@inholland.nl. Lees meer over onze aanpak, of download het handboek Gelijke Stagekansen.