Den Haag,
11
juli
2018
|
15:57
Europe/Amsterdam

Halvering collegegeld eerstejaars hoger onderwijs vanaf studiejaar 2018-2019

De Eerste Kamer heeft dinsdag 10 juli unaniem ingestemd met de halvering van het collegegeld voor eerstejaars. Daarmee gaat de verlaging definitief door en zal de eerste lichting studenten er al in september van profiteren.

Studenten die nog niet eerder hebben gestudeerd, betalen vanaf studiejaar 2018-2019 niet langer het wettelijk collegegeld € 2060 voor het eerste collegejaar, maar € 1030. Daarnaast wil het kabinet dat meer mensen kiezen voor een baan in het onderwijs. Nieuwe bachelorstudenten van de pabo en van de tweedegraads lerarenopleidingen krijgen de halvering ook in hun tweede (bachelor)jaar.
Aankomende studenten die recht hebben op de halvering zien het aangepaste bedrag in Studielink. 

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.