Amsterdam,
29
maart
2019
|
09:48
Europe/Amsterdam

HBO-V Event 2019 - een leven lang samen leren

Het thema van het HBO-V Event 2019 bij Inholland in Amsterdam was ‘Een leven lang samen leren’. Op het jaarlijkse event kwamen verpleegkundigen en praktijkopleiders vanuit verzorgingshuizen, wijkverpleging, psychiatrie en ziekenhuizen bijeen om kennis met elkaar uit te wisselen en te discussiëren over de nieuwste ontwikkelingen in het vak. Een greep uit het aanbod.

E-learning en klinisch redeneren
"Blijven leren en ontwikkelen is belangrijk, ook de leermethodes bij Inholland passen we continu aan", zei Mirjam Veenema, docent bij Inholland. "We brengen meer praktijk in de lessen door video materiaal te gebruiken bij colleges over klinisch redeneren." Klinisch redeneren is de vaardigheid om eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische en verpleegkundige kennis. Zo kunnen verpleegkundigen goed onderbouwen welke verpleegkundige interventies ze moeten inzetten bij een ziektebeeld of verpleegprobleem en welke vervolgstappen ze moeten nemen. Door tijdens colleges interactieve video’s te laten zien met daaraan gekoppeld meerkeuzevragen, worden studenten uitgedaagd na te denken over praktijksituaties en ontwikkelen ze hun vaardigheden rondom klinisch redeneren.

Carol Timmer, opleidingsdeskundig raadgever bij VUmc Academie
Door digitalisering volstaat de  traditionele schoolse manier van opleiden niet meer. Er valt simpelweg te veel te leren en veranderingen volgen elkaar snel op. Veel zorginstellingen zijn daarom de werkplek als leerplek aan het inrichten.
Carol Timmer, opleidingsdeskundig raadgever bij VUmc Academie

Werkplekleren, een leven lang
"De afgelopen jaren is er al veel veranderd als het gaat om leren", vertelde Carol Timmer, opleidingsdeskundig raadgever van de VUmc Academie. "Waar verpleegkundigen in opleiding voorheen in de eindfase pas stageliepen, gaan ze nu na zes maanden al de praktijk in. Door digitalisering volstaat de  traditionele schoolse manier van opleiden niet meer. Er valt simpelweg te veel te leren en veranderingen volgen elkaar snel op." Daarom moeten er andere manieren van opleiden worden bedacht en worden georganiseerd om aan de opleidings- en leervraagstukken te kunnen voldoen. Vanuit deze noodzaak zijn veel zorginstellingen de werkplek als leerplek aan het inrichten. Verpleegkundigen vormen het kapitaal van de zorgorganisatie daarom moet werkplekleren worden gestimuleerd door leidinggevenden en worden opgenomen in het leerplan."

Ook Wessel Schulte, senior adviseur learning & development van VUmc Academie vindt dat leren op de werkplek moet worden gefaciliteerd vanuit de werkgever. "De mate van ondersteuning door een leidinggevende op de werkvloer, is een groot punt van aandacht omdat dit bepalend bij de ontwikkeling van de werknemers. Werkplekleren is leren wat spontaan opkomt, waarbij je op zoek gaat naar een antwoord. Spontaan leren is relevant. Je kunt hier als werkgever invloed op uitoefenen als je definieert wat het resultaat moet zijn."

Bionisch oog van Sofie
Digitalisering in de zorg heeft vergaande gevolgen voor het werkveld. Dit was te zien in een tijdens het HBO-V Event getoonde video over Sofie, die door een vreselijk ongeluk een van haar ogen moet missen. De opname, gemaakt in opdracht van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving, toont hoe  moderne medische technologische ontwikkelingen haar een kans geven om een nieuw soort implantaat, een bionisch oog, uit te proberen waardoor ze haar zicht weer terug zal krijgen.

De voordelen komen duidelijk in beeld, maar er zijn ook kanttekeningen. Een operatierobot werkt sneller, efficiënter en preciezer dan een specialist, maar is een kunstoog te hacken? En is een operatierobot aansprakelijk als er iets mis gaat tijdens de operatie? Gedurende de operatie kan via een app allerlei informatie worden gedeeld met familie en vrienden. Een groot voordeel van de verschuiving in de werkzaamheden is dat het verplegend personeel meer tijd overhoudt voor de zorg van patiënten, waardoor ze zich minder een nummer voelen.

 

Wessel Schulte, Learning & development adviseur Vumc Academie
Werkplekleren is leren wat spontaan opkomt, waarbij je op zoek gaat naar een antwoord. Je kunt hier als werkgever invloed op uitoefenen als je definieert wat het resultaat moet zijn.
Wessel Schulte, Learning & development adviseur Vumc Academie

Workshops
's Middags waren er diverse workshops, waar bezoekers met diverse onderwerpen aan de slag gingen. Bij de interactieve workshop over het nieuwe opleiden volgens BN2020 ervaarden ze het als inspirerend, vernieuwend en nuttig met nadruk op informatief leiderschap, zelfmanagement en leren leren. Als heel praktisch beoordeelden deelnemers de workshop 'Zinvolle leersituaties, toetsen en valideren'. Deelnemers vonden de workshop over zorgtechnologie interessant en uitdagend. De ideeën zetten hen aan tot nadenken; nuttig ook om direct in praktijk te brengen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.