Alkmaar,
17
juli
2019
|
11:03
Europe/Amsterdam

Hoe leren we in de praktijk, van en met elkaar?

Enerverende sessie laatste in reeks masterclasses kenniswerkplaatsmethodiek

Hogeschool Inholland Alkmaar vernieuwt het onderwijs door de kenniswerkplaatsmethodiek. Inzet bij deze nieuwe studievorm is een lerende community waarin verschillende partijen samenwerken aan maatschappelijk relevante vraagstukken. Het is een community door en voor mensen, instellingen, bedrijven, onderwijs, overheid, et cetera. Centraal staan een proactieve houding en actiegericht leren.

De enerverende sessie ‘In Actie’ vormde 24 juni het sluitstuk van een reeks van vier masterclasses. Bij tropische temperaturen gingen de deelnemers open minded en onbevangen letterlijk ‘hartverwarmend in actie’, samen of alleen in stilte aan het strand. Onder leiding van sessiebegeleider Bianca Heynis van Yoin gingen deelnemers aan de slag tijdens een fraaie wandeling in de omgeving van Huisduinen.

Proces kenniswerkplaatsmethodiek
Het hele proces van de kenniswerkplaatsmethodiek stond centraal. Wat is bijgebleven aan kennis en ervaring vanuit de eerste drie masterclasses en wat staat centraal in elke fase van het proces? Hoe kunnen we dit samen aanpakken, van elkaar leren om de hedendaagse wicked problems te ontrafelen in hanteerbare deelaspecten die uiteindelijk leiden tot een best passende oplossing? Hoe leren we in de praktijk, van en met elkaar, van de natuur?

Tijdens de wandeling daagden de ‘changemakers’ elkaar uit om elkaar beter te leren kennen. Iemand deelde een recent geluksmoment in vertrouwen en deelnemers gingen aan de slag met hun belangrijkste drijfveren (agency, stewardship of brokership?). Door actief naar anderen te luisteren, in discussie te gaan en samen tot een conclusie te komen, werden ook nieuwe invalshoeken verkend. Op de afsluitende ‘zeepkist’ sprak iedereen een minuut het publiek toe: wat heb jij nodig om in de toekomst met de kenniswerkplaatsmethodiek te werken?

 

Constructief en creatief aan de slag
In de koelte van het fraaie gemeentehuis van Huisduinen kwam iedereen uiteindelijk tot rust. Onder het genot van een fris drankje, reflecteerden de deelnemers op de ‘wandelexperience’ en planden meteen de eerste vervolgafspraken in.
Ondanks de zinderende warmte ervoer iedereen hoe verfrissend een nieuwe omgeving kan werken en hoe een niet standaard aanpak kan leiden tot verrassende inzichten, wederzijds vertrouwen en inspirerende zienswijzen. Dit is de basis van de kenniswerkplaatsmethodiek om samen constructief en creatief aan de slag te gaan.

De deelnemers hebben de serie van vier masterclasses als zeer inspirerend en vernieuwend ervaren. Een geslaagde reeks om iedereen met het concept van de kenniswerkplaatsmethodiek kennis te laten maken en te onderzoeken ‘hoe je leeft, leert, werkt in een wereld die verandert’.

Het stokje wordt volgend schooljaar overgedragen aan de directie en het management van het Domein Techniek, Ontwerpen & Informatica. Dit om de methodiek verder vorm te geven, te faciliteren en in het onderwijsproces te integreren.

Uitnodiging
We nodigen alle collega’s en studenten van harte uit om zich aan te sluiten bij de eerste kenniswerkplaatsprojecten die gepland staan voor het volgend schooljaar. Ervaar zelf hoe verfrissend deze werkwijze is en wat je hiermee voor jezelf en onze hogeschool kunt betekenen. Voorafgaand organiseert Heleen Bouwmans, expeditieleider kenniswerkplaatsmethodiek, op 19 en 20 september samen met Huisduinen en de opleidingen een 24-uurs bootcamp op Huisduinen. Hierover volgt spoedig meer informatie.

Dankwoord en meer informatie
Onze dank gaat uit naar alle deelnemers, sprekers en sponsoren die de masterclasses tot een succes hebben gemaakt. Samen hebben wij de basis gelegd om actief de eerste stappen te nemen om maatschappelijke vraagstukken volgens de Kenniswerkplaatsmethodiek aan te pakken. Alle relevante informatie, het draaiboek, foto’s en de fraaie grafics zijn terug te vinden op de Kenniswerkplaatsmethodiek Sharepoint-site. Mail voor aanmelding voor de site of vragen naar kwpm@inholland.nl.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.