Rotterdam,
07
december
2021
|
09:14
Europe/Amsterdam

Hoe maak en houd je de muziekindustrie gezonder en levendig?

IMI Lab bij International Music Business Research Days

rsz_elrow_rows_attacks

Wat kan design thinking betekenen voor het gezonder maken van de muziekindustrie? Die vraag stond centraal in de presentatie die Koos Zwaan, Pieter Breek en Theo Ploeg onlangs hielden tijdens de International Music Business Research Days bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De Inholland-onderzoekers deelden hun ervaringen vanuit het International Music Industry Lab, dat zich sinds februari 2021 richt op innovatie in de muziekindustrie.

In de muziekindustrie wordt vaak nog heel traditioneel gedacht en de laatste decennia zijn de belangrijkste innovaties van buiten deze belangrijke entertainmentsector gekomen. Denk bijvoorbeeld aan Apple met iTunes/iPod of Spotify, Deezer en meer recent TikTok. Daarnaast werd tijdens de coronacrisis pijnlijk duidelijk dat de muzieksector nog veel inclusiever, diverser en vooral duurzamer kan, zowel ecologisch als economisch. Als gevolg van de crisis moesten veel muzikanten, maar ook (ondersteunde) medewerkers van muziekmaatschappijen op zoek naar ander werk of andere verdienmodellen.

“Met het IMI Lab hebben wij een nieuwe onderwijs- én onderzoeksomgeving in het leven geroepen”, aldus Koos Zwaan, associate lector bij de onderzoeksgroep Creative Business. Hij leidt het IMI Lab samen met leerregisseur Theo Ploeg en Pieter Breek, coördinator van het IMI Lab en docent bij de opleiding Leisure en Events Management. Koos: “Het is een mooie innovatieve plek waar studenten, docenten, onderzoekers en werkveldpartners met elkaar samenwerken aan complexe vraagstukken met betrekking tot deze maatschappelijke issues. Het IMI Lab draagt als onderwijs- en onderzoekspartner actief bij aan de verduurzaming van deze sector, door de werkveldpartners met behulp van co-creatie en design thinking te inspireren tot innovatie.

Helpen bij innovaties tijdens en na corona
Vorig jaar, dus tijdens de lockdown, heeft het IMI Lab samengewerkt met Elrow, een van de grootste dancefeest-organisatoren ter wereld. Ook Elrow zag inkomsten wegvallen doordat het bedrijf geen dance-evenementen kon organiseren. Elrow was dan ook op zoek naar nieuwe manieren om als merk relevant te blijven én om ook tijdens en na corona ‘immersive’ muziekervaringen te blijven produceren, oftewel events waarbij je wordt ondergedompeld en geniet van een totaalervaring voor al je zintuigen.

Vanuit het IMI Lab werken er momenteel tientallen studenten van verschillende opleidingen uit het Domein Creative Business onder begeleiding van coaches aan verschillende andere projecten. Samen met auteursrechtenorganisatie Buma/Stemra wordt gekeken naar mogelijkheden om de muzieksector meer genderinclusief te maken. Het Duitse C/O pop zoekt naar originele manieren om nieuw publiek aan het festival en conferentie te binden. Ook Elrow is wederom partner.

Koos Zwaan_IMBRD_EUR_2021

‘De creativiteit van studenten vormen de toekomst van de muziekindustrie’
De uitkomsten van bovenstaande samenwerkingen zijn nog niet bekend, maar in Rotterdam presenteerden Koos, Pieter en Theo de eerste bevindingen over het functioneren van het nieuwe onderwijsconcept voor alle betrokken partijen. De eerste voorlopige conclusies luiden dat de lab-methode een zeer bruikbare methode is voor samenwerkingen tussen onderwijs, onderzoek en werkveld, dat onze studenten een frisse blik kunnen werpen op de manier waarop bedrijfsprocessen verlopen en deze dus van binnenuit kunnen vernieuwen.

Om met de woorden van onze partner te spreken: “Dit project laat ons zien dat innovatie en experimenten even belangrijk zijn als onze gewone bedrijfsvoering We moeten er meer ruimte voor reserveren om voorop te blijven lopen.” En over de bijdragen van studenten: “Dit soort creativiteit is de toekomst van onze industrie"

“Tegelijkertijd blijkt echte co-creatie nog best lastig”, geeft Koos Zwaan aan, “en blijkt dat deze vorm van open innovatie veel baat heeft bij het goed structureren van het proces. Volgend jaar vullen wij deze eerste bevindingen aan met de ervaringen die we opdoen in het huidige en volgende semester. Met het onderzoek willen we niet alleen bijdragen aan de verbetering van de werkwijze van het IMI Lab, maar ook aan de verdere inbedding van design thinking binnen de Hogeschool Inholland.”

De International Music Business Research Days vinden elk jaar in een andere stad plaats en worden georganiseerd door de International Music Business Research Association (IMBRA). Ditmaal werd de conferentie gehouden in Rotterdam met medewerking van onder andere ClickNL, Mojo Concerts en de Vereniging voor Nederlandse Poppodia en Festivals (NVPF)

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.