Haarlem,
03
juli
2018
|
15:01
Europe/Amsterdam

Hoe staat het met het welzijn van Inholland-studenten?

stress_en_bevlogenheid

De snel toenemende mentale druk op jongeren en de bedreiging die dat vormt voor hun gezondheid, is een veelbesproken onderwerp. Binnen Hogeschool Inholland houden onderzoekers van het project Studentenwelzijn en Studiesucces zich bezig met onderzoek naar het welzijn van de studenten binnen de hogeschool en de factoren die daarop van invloed zijn. Hiermee sluiten zij aan bij de actualiteit.

Zo wijdde de Volkskrant afgelopen week nog een artikel aan het onderwerp op basis van een recent verschenen rapport van de RIVM. Jonge generaties krijgen vanuit meerdere kanten te maken met stressfactoren. Studenten ervaren bijvoorbeeld een hogere druk om te presteren door het bindend studieadvies en het afschaffen van de basisbeurs. De onderzoekers van het project dat valt onder de onderzoekslijn Studiesucces van Inholland richten zich enerzijds op de ervaren stress en prestatiedruk, anderzijds op de bevlogenheid en gezondheid van de studenten. “Wij kijken met name of de student een balans ervaart tussen de hoeveelheid stress en zijn/haar energiebronnen zoals motivatie, sociale steun, fysieke gezondheid", vertelt lector Rutger Kappe. “De ene student kan namelijk meer stress aan, omdat hij/zij over meer energiebronnen beschikt om voor die stress te compenseren”.

Uit een eerste kwantitatieve studie onder studenten van de opleidingen Leraar Basisonderwijs (Pabo) en Leisure & Events Management bleek dat studenten een goede gezondheid rapporteren en een hoge mate van bevlogenheid. Daarentegen gaven zij ook aan een hoge mate en frequentie van stress te ervaren. 1 op de 10 bleek een hoog risico op een burn-out te lopen. Samen met de studenten en opleidingen proberen de onderzoekers te achterhalen wat het onderwijs, de docenten en de studenten zelf kunnen doen om de stress en druk te verlagen. Meedoen aan dit onderzoek kan nog steeds voor Inholland-studenten!

Uit een eerste kwalitatieve studie naar stress en bevlogenheid onder studenten bij Inholland gaven studenten zelf tips over hoe met stress om te gaan. Deze zijn verwerkt in de heldere infographic bij dit artikel.

Hogeschool Inholland heeft met - onder andere - hogeschool Windesheim het inititatief genomen tot een landelijk actieplan voor studentenwelzijn. Dat plan ligt momenteel bij de ministeries van OCW en SZW.

 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.