22
september
2022
|
09:58
Europe/Amsterdam

Hoe verdelen we de miljarden?

Jaarlijks besteedt de overheid miljarden euro’s aan allerlei doelen die werden gepresenteerd in de Miljoenennota. Aanhangers van ‘De Nieuwe Economie’ vragen zich af: hoe gebalanceerd worden die keuzes gemaakt? Hoe zwaar wegen maatschappelijke belangen? Hoe groot is de lobbykracht? Volgens Adrian de Groot Ruiz van Impact Institute is er voldoende geld, maar wordt die niet effectief uitgegeven omdat er nauwelijks zicht is op het effect van de uitgaven. Hij sprak tijdens het Miljardencafé op 21 september, ‘de derde woensdag van september’.

”De Miljoenennota is een te eenzijdige weergave van de impact van de uitgaven. Het gaat alleen om de uitgegeven euro’s; de baten voor de maatschappij of de onbedoelde kosten worden niet zo zichtbaar gemaakt. Kortom, we tasten in het duister: zijn die uitgaven goed of slecht voor de samenleving? Het is alsof je een miljardeninvestering in een bedrijf doet en vervolgens niet meer omkijkt of het winstgevend was. Een reden daarvoor is dat veel maatschappelijk effecten niet economisch zijn, maar betrekking hebben op menselijk, sociaal en natuurlijk kapitaal.”