Rotterdam,
26
maart
2018
|
11:22
Europe/Amsterdam

‘Hoever reikt de helpende hand?’

Een studie naar stedelijk burgerschap in de Nederlandse participatiesamenleving

Mantelzorg

Yvonne Kleistra, onderzoeker bij Dynamiek van de Stad, onderzocht alledaags burgerschap (zoals mantelzorg) onder studenten van Inholland. Die spontane vorm van burgerschap komt veel voor en is anders dan de vorm van burgerschap die de overheid bepleit.

In deze studie stonden de volgende vragen centraal:

  • Hoe denken burgers over de nieuwe norm van ‘verantwoordelijk burgerschap’ en ‘zorgen voor en ‘zorgen voor elkaar’ met elkaar overeen?

  • Welke normen hanteren zij inzake eigen verantwoordelijkheid en verantwoordelijkheid jegens anderen in de leefgemeenschap waar zij deel van uitmaken?

  • In hoeverre komen de denkbeelden en opvattingen van verschillende groepen over ‘verantwoordelijk burgerschap’ en ‘zorgen voor elkaar’ met elkaar overeen?

Het betrekken van de omgeving, bij mantelzorg en vrijwilligerswerk, om de burger in zijn kracht te zetten en de kwaliteit van leven te verbeteren past bij de visie van de Gezonde Samenleving.

Burgerschap
Onderzoekers van Dynamiek van de Stad houden zich onder meer bezig met stedelijk burgerschap. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen gepland en geleefd burgerschap. Bij gepland burgerschap gaat het dan bijvoorbeeld om een overheid die vindt dat mensen met behoefte aan ondersteuning en zorg eerst in hun sociale netwerk moeten nagaan of ze daar steun kunnen krijgen voordat ze een beroep doen op publieke voorzieningen. Bij alledaags of geleefd burgerschap gaat het bijvoorbeeld om burgers die spontaan buren of familieleden helpen.

Kleistra onderzocht ook het door de rijksoverheid geplande burgerschap, deze resultaten worden binnenkort gepubliceerd.

Meer weten?
Lees het rapport ‘Hoever reikt de helpende hand?’.

De Gezonde Samenleving

Met haar werk draagt Yvonne Kleistra bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.