27
september
2023
|
16:34
Europe/Amsterdam

Hogescholen starten samenwerking voor praktijkgericht onderzoek

Groepsfoto ZHIA-community

De vier brede Zuid-Hollandse hogescholen gaan binnen de Zuid-Hollandse Impact Alliantie (ZHIA) samenwerken op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Op 22 september kwam de interne ZHIA-community voor het eerst bijeen tijdens een inspirerende kick-off lunch. Er meldden zich circa honderd geïnteresseerden van de vier hogescholen. Wat beoogt ZHIA, met welke partners en met welke resultaten? De bestuurders lichten hun plannen toe.

In de Nederlandse samenleving zien we een groot aantal uitdagingen op ons afkomen. De vier brede Zuid-Hollandse hogescholen – De Haagse Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool Rotterdam en Hogeschool Leiden – voelen zich verantwoordelijk en pakken de handschoen op om nog intensiever samen te werken op het gebied van praktijkgericht onderzoek. Met ZHIA kunnen we de impact van onderzoek in de regio Zuid-Holland verder uitbouwen en versterken. In eerste instantie richten we ons op drie thema’s: Gezondheid, zorg & welzijn, Duurzaamheid en Artificial Intelligence (AI).

Kick-off
Tijdens de aftrap van de ZHIA-samenwerking werden de betrokken collega’s vanuit de vier hogescholen geïnformeerd en geïnspireerd. Ze kregen de kans om elkaar beter te leren kennen, van gedachten te wisselen én hierdoor de banden te smeden voor de gezamenlijke inspanningen in de toekomst.

Samenwerking versterken
Elisabeth Minnemann, voorzitter van het College van Bestuur van De Haagse Hogeschool, opende de bijeenkomst en verwelkomde alle aanwezigen op de campus in Den Haag. Ze lichtte de totstandkoming van ZHIA nader toe en deelde een krachtige boodschap met alle aanwezigen: "Je gaat een alliantie aan, als je gelooft dat je samen sterker staat." Daarbij benadrukte zij dat ZHIA niet iets compleet nieuws gaat doen. “De vier Zuid-Hollandse hogescholen werken al intensief en goed samen. De komende jaren gaan we krachtig en ambitieus voortbouwen op de basis die er al ligt. Met de alliantie versterken we vooral de al langer bestaande samenwerkingen.”

Bestuur hogescholen

Gezondheid, zorg & welzijn, Duurzaamheid en Artificial Intelligence
In eerste instantie richt ZHIA zich op de drie thema’s, die van belang zijn voor de regio. Joeri van den Steenhoven, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Leiden, ging nader in op de vraagstukken die er liggen op het gebied van Gezondheid, zorg & welzijn (Vitale Delta is al een pareltje van samenwerking) en op het gebied van AI. Wijnand van den Brink, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Rotterdam, schetste de kansen op het thema Duurzaamheid. De twee collegeleden benadrukten beiden waarom de gekozen thema's van belang zijn voor de regio, hoe hogescholen al samenwerken op deze terreinen en wat ze in de toekomst willen bereiken.

Financieel ondersteunen
Na deze inspirerende presentaties kregen alle aanwezigen de kans om met elkaar in gesprek te gaan over de drie thema's en over de vraag hoe ZHIA de samenwerking kan versterken. Hierbij stonden drie belangrijke vragen centraal:

  • Wat kan ZHIA voor jou betekenen?
  • Wat heb je nodig?
  • Hoe kun jij zelf bijdragen aan het succes van ZHIA?

Deze gesprekken leverden waardevolle inzichten op, die Marije Deutekom, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland, aan het eind van de bijeenkomst ophaalde en besprak met de groep. Zij gaf aan dat ZHIA nieuwe samenwerkingen ook financieel gaat ondersteunen.

Elkaar aanvullen
Veel aanwezigen vonden dat ZHIA kansen biedt om gezamenlijk op te trekken en om meer gebruik te maken van elkaars expertise. We zijn immers geen concurrenten, maar juist waardevolle partners. Door vaker met elkaar in contact te treden en samen te werken, kunnen we elkaars expertise benutten en elkaar aanvullen. Zo gaf een van de aanwezigen aan dat ze in een lopend onderzoeksproject in ‘eigen huis’ soms een expertise mist, bijvoorbeeld op het gebied van watermanagement. De lector Klimaat en Water van Hogeschool Rotterdam, die ook aanwezig was, meldde zich direct. Een mooi voorbeeld van hoe de alliantie in de praktijk kan werken.

De openingsbijeenkomst van ZHIA is een inspirerende start van een gezamenlijke reis om via praktijkgericht onderzoek nog meer impact te creëren in de regio Zuid-Holland.

27 november: startevent voor externe partners 
We willen ook graag dat externe partners zich aansluiten bij ons nieuwe samenwerkingsverband. Daarom organiseert ZHIA op maandag 27 november een groot startevent. We houden je hiervan op de hoogte. 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.