Den Haag,
17
september
2020
|
08:46
Europe/Amsterdam

Hogescholen zetten in op vergroten dynamiek beroepsbevolking

stock-photo-the-hague-netherlands-at-the-ridderzaal-during-morningtime-1758881018.jpg

Hogeschool Inholland sluit zich aan bij het pleidooi van de Vereniging Hogescholen (VH) op Prinsjesdag om geld uit het Nationaal Groeifonds aan te wenden voor extra investeringen in het hoger onderwijs. Inholland-collegevoorzitter Bart Combée: “Een veranderende samenleving vraagt professionals die zich ook na hun studie blijven ontwikkelen. Daarom is het zo belangrijk om onder andere het Nationaal Groeifonds in te zetten om dat mogelijk te maken.”

Met het oog op de dinsdag gepresenteerde Rijksbegroting pleit de Vereniging Hogescholen (VH) ervoor om het vorig week gepresenteerde Nationaal Groeifonds, ter grootte van 20 miljard euro aan te wenden voor extra investeringen in thema’s zoals Leven Lang Ontwikkelen, digitalisering en in praktijkgericht onderzoek bij hogescholen. “Het is van groot belang voor een duurzaam herstel van onze economie om het groeifonds daarvoor te gebruiken”, zegt VH-voorzitter Maurice Limmen, die aangeeft dat daarvoor een versterking van de basisfinanciering van de hogescholen nodig is. “De manier waarop de hogescholen zijn betrokken bij de dagelijkse beroepspraktijk biedt de kans om fundamentele kennis in vele sectoren direct te vertalen naar toepassingen. Zo sluiten wij aan op de actuele situatie op de arbeidsmarkt.”

Volgens de VH heeft Nederland de kennis en creativiteit van hbo-studenten hard nodig om uit de crisis te komen. Juist daarom is het nu belangrijk om te investeren in het hoger onderwijs, en daarmee ook in jonge mensen met goede ontplooiingskansen op de arbeidsmarkt. “Veruit de meeste afgestudeerden in het hoger onderwijs hebben een goed perspectief op werk en dat moet zo blijven. Tegelijkertijd neemt het belang van brede vaardigheden toe en verandert de behoefte aan vakspecifieke kennis in hoog tempo. Dat laatste zorgt ervoor dat beroepen veranderen, soms verdwijnen en dat nieuwe beroepen ontstaan, een proces dat wordt aangewakkerd door de coronacrisis. Het hbo vervult een essentiële rol in deze dynamiek, waarbij mensen ‘van werk naar werk’ bewegen, door middel van om- en bijscholing.”

Bij Hogeschool Inholland is het onderwijs en praktijkgericht onderzoek de afgelopen jaren steeds dichterbij de beroepspraktijk gekomen, laat Inholland-collegevoorzitter Bart Combée in een reactie weten. “Daarbij doen onze studenten niet alleen kennis, maar ook vaardigheden op, zoals samenwerken en innoveren. Vaak gaat het dan om nieuwe vormen, en in samenwerking met bedrijven, instellingen en samenleving. Digitalisering speelt daar een grote rol in en corona versnelt dat nog verder. Om op deze veranderingen in te spelen en een Leven Lang Ontwikkelen mogelijk te maken zijn extra investeringen noodzakelijk.”

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Ben Godijn
17
September
2020
Een bijzonder goede ontwikkeling! Het lijkt mij ook een kans om meer te experimenteren met het aansluiten van het onderwijs op het bedrijfsleven. Stel b.v. een groep civieltechnische bedrijven aan als opdrachtgever richting de opleiding civiel voor de gewenste kennis. Wat is nu echt gewenst, waar moeten de pijlen op gericht worden en ontwikkel indien nodig of handig samen leermodules. Uiteraard verdient daarnaast het multidisciplinair werken ook de nodige aandacht. Ook daarin kunnen bedrijven een rol vervullen. Een bedrijf als opdrachtgever, een team studenten als opdrachtnemer en de betrokken docenten als coach en vraagbaak voor kennis. Zomaar wat ideeën. Hoe dan ook: de kans voor nieuw elan van het onderwijs! Met beiden handen aanpakken zou ik zeggen!!