Amsterdam,
22
maart
2023
|
21:56
Europe/Amsterdam

Hogeschool Inholland organiseert AMCEL symposium

'Elektrochemie onderzoekt nieuwe routes voor de energietransitie'

Elektrochemie, de relatie tussen elektrische en chemische processen, speelt een belangrijke rol in de energietransitie. Om daar een bijdrage aan te kunnen leveren, brengt de Amsterdamse elektrochemie-gemeenschap AMCEL technologie, onderzoek, bedrijfsleven en overheid bij elkaar. Als partner van AMCEL organiseert Hogeschool Inholland Amsterdam op vrijdag 31 maart het tweede AMCEL symposium.

“Er zijn nieuwe routes nodig om de opgaven waarvoor we staan bij de energietransitie in goede banen te leiden. Het aanboren van duurzame bronnen en materialen en de uitdagingen in het werkveld vragen om een goede samenwerking tussen fundamenteel en toegepast onderzoek en de professionals in de praktijk. Met toegepast onderzoek speelt ook Hogeschool Inholland een rol in dat vraagstuk.” Aan het woord is Anass Znabet, teamleider Chemie in het Domein Agri, Food & Life Sciences bij Inholland Amsterdam.

Kennis toepasbaar maken
De visie van Anass is helder: Inholland kan en wil graag een rol vervullen in deze elektrochemische gemeenschap en organiseert om die reden dit symposium. “Binnen AMCEL is er kennis op het gebied van de elektrificatie van de chemische industrie, maar het is ook belangrijk om deze kennis toepasbaar te maken. Daarom is het goed om dit niet alleen met universiteiten te doen, maar er eveneens bedrijven, TNO en hbo-instellingen bij te betrekken. Het is ook noodzakelijk om mensen op alle niveaus op te leiden om de elektrificatie van de chemische industrie mogelijk te maken.”

Prof. dr. Joost Reek, faculteitshoogleraar bij AMCEL-partner Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences, vult Anass aan: “AMCEL draagt met kennis bij aan de ontwikkeling op het gebied van elektrochemische conversies die van belang zijn voor een duurzame maatschappij. Deze kennis moet worden toegepast in de industrie. In het symposium brengen we de partijen bij elkaar op het gebied van kennis en toepassing op elektrochemie. Centraal staat de vraag welke kennis nog ontwikkeld moet worden en hoe deze zo snel mogelijk tot toepassing kan leiden.”

Jonge professionals afleveren
Het symposium biedt een gevarieerd programma, met nationale en internationale sprekers. Anass: "We bespreken bijvoorbeeld met elkaar hoe we ervoor kunnen zorgen dat we ook in de toekomst genoeg jonge professionals afleveren om te voldoen aan de vraag uit het werkveld."

Tijdens een postersessie presenteren verschillende onderzoekers, waaronder hbo- en wo-studenten, hun eigen onderzoeksprojecten. Daarnaast wordt de prijs voor de beste bachelorscriptie en het beste promotieonderzoek uitgereikt.

Allernieuwste ontwikkelingen
Het symposium laat de allernieuwste ontwikkelingen zien en biedt ook de gelegenheid om te netwerken. Studenten zijn van harte welkom. Sprekers zijn onder anderen Moniek Tromp (Universiteit van Groningen), Andrew Akbashev (Paul Scherrer Institute, Zwitserland), Annelie Jongerius (Avantium), Peter Ngene (Universiteit van Utrecht), Beatriz Roldán Cuenya (Fritz Haber Institute, Berlijn), Sebastian Beil (Universiteit van Groningen), Marc Koper (Universiteit Leiden) en Jan Jaap Aué (Hanzehogeschool Groningen).

Kijk voor meer informatie en aanmelding op AMCEL symposium 2023. De toegang is gratis.

Amsterdam Centre for Electrochemistry (AMCEL)

AMCEL is een initiatief van de Amsterdamse elektrochemie-gemeenschap om onderzoek en praktische toepassing van elektrochemie bij elkaar te brengen. De samenwerkende partners zijn TNO, Avantium, UvA (Van 't Hoff Institute for Molecular Sciences), Amolf en Hogeschool Inholland.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.