Amsterdam,
23
november
2016
|
11:00
Europe/Amsterdam

Nieuwsbrief: Impressie rede HvA-lector Louise Elffers

Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo

Louise Elffers, lector Beroepsonderwijs aan de Hogeschool van Amsterdam hield begin september haar lectorale rede getiteld: 'Kansrijke schoolloopbanen in en op weg naar het hbo'. Fatima el Allaoui, stagiair bij de lectoraat Studiesucces van de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit van Inholland, heeft zelf de vervolgstap van het mbo naar het hbo gemaakt en studeert nu toegepaste psychologie aan Hogeschool Leiden. Ze woonde de lectorale rede bij en maakte een verslag, gekoppeld aan haar eigen ervaringen.

In haar rede verkent Elffers het verloop van schoolloopbanen in en op weg naar het hbo. Het hbo is de afgelopen decennia flink gegroeid: steeds meer studenten kiezen voor het hbo, ook als zij al een mbo-diploma hebben. Veel hbo-studenten lukt het echter niet hun diploma te behalen. Waarom vallen er zoveel studenten uit? En waarom geldt dat voor bepaalde groepen in het bijzonder?

Fatima bezocht de lectorale rede en schreef een analytische samenvatting waarin ze haar eigen conclusie trekt: “Ik heb als tweede generatie niet- westerse allochtone student de overgang van het mbo naar het hbo vooral op het gebied van conceptuele vakken als moeilijk ervaren. Op het mbo heb ik nauwelijks toetsen gehad waarvoor ik bijvoorbeeld veel stof uit mijn hoofd moest leren. Wat onder andere moeilijk was vond ik de hoeveelheid werk en het gebrek aan planningsvaardigheden. Ik had meer tijd nodig om de stof eigen te maken en had moeite met het inschatten van de tijd die dit kostte. Hulp vanuit huis kon ik niet op rekenen, omdat mijn ouders niet over de juiste ervaring, kennis of vaardigheden beschikken die nodig zijn om deze hulp te bieden. Ook sloot de begeleiding die ik kreeg op het mbo niet aan op de begeleiding die er vanuit het hbo wordt aangeboden. Zelf was ik vastberaden toen ik besloten had een hbo-studie te doen en had ik ook besloten dat ik deze studie koste wat het kost gewoon zou gaan halen.”

“Gezien de gemaakte punten in de lectorale rede en mijn eigen ervaring, zie ik dat er nog veel winst te behalen valt in het onderwijs. Ik denk dat het aanbieden van extra modules en het aanbieden van coaching, goede manieren kunnen zijn om de overgang te versoepelen. Wat ik zelf handig had gevonden is wanneer er op het mbo speciale lessen aangeboden zouden worden, bijvoorbeeld in het laatste jaar, die gericht zijn op de voorbereiding op het hbo. In deze lessen zouden bijvoorbeeld opdrachten gegeven kunnen worden voor het schrijven van een soort thesis over een bepaald onderwerp. Maar ook misschien een projectgroep waarin studenten bijvoorbeeld zelf een laagdrempelig onderzoek gaan doen naar hoe zij hun eigen studiesucces kunnen verbeteren. Ik denk dat dit goed zal zijn omdat studenten zich hierdoor bewust worden van de stap die zij maken, maar ook alvast kennis maken met de manier van werken op het hbo.”

Meer weten over de laatste ontwikkelingen met betrekking tot studiesucces? Het lectoraat Studiesucces verstuurt nieuwsbrieven om je op de hoogte te houden over interessante ontwikkelingen in onderzoek, verslagen van conferenties en (studie)tips. Meld je aan via de website van het lectoraat.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.