Den Haag,
27
januari
2022
|
10:43
Europe/Amsterdam

In verbinding samen werken en leren, hoe doe je dat?

Meld je aan voor de volgende Samen Vooruit Sessie op 15 februari!

Laptop Teams

Wij leren, onderzoeken en werken beter samen als we dit doen in verbinding met elkaar en onze studenten. Hoe we dat het beste kunnen doen is onderwerp van gesprek van de nieuwste Samen Vooruit Sessie op dinsdag 15 februari aanstaande. Kom even uit de waan van de dag, ontmoet elkaar digitaal en laat je inspireren tijdens verschillende online sessies. Meld je aan!

Verder met het strategisch plan
Dit is het jaar waarin we verder gaan met ons strategisch plan. Het plan verwoordt onze ambities om  ons onderwijs nog meer vanuit de praktijk ontwikkelen. Deze ambities vereisen dat we van ‘top-down’ steeds meer richting een organisatie gaan waarin we interdisciplinair met elkaar samenwerken. Hoe doe je dit op een goede manier en met werkplezier? En hoe kunnen we beter en meer dan nu samenwerken met studenten als volwaardige partners? Wat voor impact heeft dat op ons onderwijs?

Meerdere online sessies
Over deze en andere vragen gaat het tijdens de volgende Samen Vooruit Sessie op 15 februari. Dit  duurt van 12.30 tot 14.15 uur. We beginnen met een kick-off met een inleiding over het thema, waarna we naar een video kijken waarin een collega in gesprek gaat met een student. Na een korte introductie over de dialoogsessies kun je vervolgens kiezen uit de volgende online sessies:

 • Webinar 1: Interdisciplinair leren, werken & onderzoeken: hoe doen we dat samen?
  Het bijdragen aan oplossingen van complexe maatschappelijke vraagstukken vereist samenwerking van onderwijs, onderzoek en werkveld. En ook samenwerking van domeinen en ondersteunende diensten om dat mogelijk te maken. Loop jij hier warm voor? Doe dan mee met deze dialoogsessie.

  Tijdens deze sessie delen collega's ervaringen over hoe het is om discipline-overstijgende vraagstukken met interdisciplinaire (kleine) netwerken op te pakken. Wat stimuleert om zo te werken en wat belemmert? Hoe kan een hub als ILWO (Interdisciplinair Leren, Werken en Onderzoeken) hierin faciliteren? En wat heb jij nodig om jouw collega's hierin mee te nemen.
  Door collega's en studenten die samenwerken in interdisciplinaire netwerken, met onder andere Daniëlle Leentjens (business developer bij de onderzoekslijn Data Driven Smart Society) en Rick de Waard (student Chemie).
   
 • Webinar 2: Studenten actief betrekken bij onderwijs- en beleidsontwikkeling
  Bij Hogeschool Inholland willen we de rol van de student als partner versterken door ze in belangrijke mate te betrekken bij wat we als hogeschool doen. Zij kunnen bijvoorbeeld feedback geven op het gevolgde onderwijs, hun mening geven over onderwerpen in studentenpanels, of zitting nemen in medezeggenschapsraden.

  Tijdens deze sessie willen we ervaringen met elkaar uitwisselen om zo ‘good practices’ te verzamelen. Wij nodigen je uit om met studenten, docenten en staf in gesprek te gaan over hoe we deze betrokkenheid met elkaar vormgeven en welke betekenis dit heeft voor het onderwijs en voor studenten zelf.
  Door Tim van Werkhoven (student Integrale Veiligheid), Bas van Elderen (student Creative Business), Rianne Offerhaus- van Groningen (studentadviseur Pabo), Reinder Smid en Bircan Bozbey (beleidsadviseurs Onderwijsbeleid).
   
 • Webinar 3: Samen kwaliteit vormgeven: doe je mee?
  Bij Inholland streven we naar een kwaliteitscultuur: een uitstekende kwaliteit van onderwijs, onderzoek en organisatie met oog voor het individu en welzijn. In deze dialoogsessie gaan we met jou in gesprek hierover. Wat gaat er goed en wil je behouden? Wat kan er beter? Wat moet er anders? Wat wens je voor de toekomst? Wat is daarvoor nodig? 

  De dialoogsessie vormt het startschot voor de nieuwe leergemeenschap ‘ontwikkelingsgerichte kwaliteitszorg’. Wil jij als collega interessante en uitdagende projecten en experimenten helpen vormgeven en actief bijdragen aan de ontwikkeling en verbetering van onze kwaliteit? Wees er dan bij. Een mooie kans voor jou om direct invloed te hebben op onze kwaliteitscultuur! 
  Door Ellen Kuipers, beleidsadviseur Onderwijsbeleid

 
Doe je ook mee? Kom even uit de waan van de dag en meld je aan!