Diemen,
13
mei
2019
|
09:39
Europe/Amsterdam

InDebat: mannen debatteren gepassioneerd over vrouwenrechten

Het debattoernooi InDebat bij Inholland Diemen is gewonnen door Biruk Kassaye, Bas Delvoix, Juan Goez Cordoba en Zayyan Ahmed. Het thema Vrouwenrechten stond deze keer centraal bij het toernooi dat jaarlijks georganiseerd wordt door de opleidingen Business IT & Management en de Ad IT Service Management. “De ontwikkeling die ik de studenten nu heb zien doormaken geeft voldoening”, blikt docent Arsjaad Imami terug. “Het vergt veel moed om dit te kunnen doen. Ik ben trots op ze!”

In het tweede jaar van hun opleiding krijgen de studenten het vak argumenteren & debatteren. Aan het eind van de periode testen de studenten hun debatteervaardigheden tijdens een spannend toernooi waarin ze het in groepen tegen elkaar op moeten nemen.

'Moet dat nou?'
Docent van het vak is Arsjaad Imami. Hij kwam met het plan om dit keer vrouwenrechten centraal te stellen bij het debattoernooi waaraan grotendeels mannelijke studenten meededen. “Ja, ik vond het juist een goed idee om een dergelijk thema te kiezen. Ruim 90 procent van onze studenten is man. Sommigen hadden in het begin zoiets van ‘moet dat nou?’, maar later begonnen ze het steeds leuker te vinden!”

Meer begrip
Arsjaad heeft zelf lange tijd als vrijwilliger gewerkt bij Plan International Nederland. Deze organisatie biedt extra ondersteuning aan meisjes in ontwikkelingslanden. Arsjaad richtte zich daar vooral op internationale vrouwenrechten om dit onderwerp als man bespreekbaar te maken bij andere mannen en het op de politieke agenda te krijgen. Nu wil hij zijn studenten een stuk bewustwording meegeven. “Je reikt ze een onderwerp aan en een standpunt dat ze daarin moeten verdedigen tijdens het debat, terwijl je weet dat het niet per se hun eigen standpunt is. Dan komen ze er achter dat ze hun denkbeeld kunnen verbreden door zich in een ander te verplaatsen. Hoe vaak heb ik ze niet horen zeggen ‘het heeft me aan het denken gezet’ of ‘nu kijk ik er anders tegenaan’. Ik merk echt dat een aantal mannelijke studenten meer begrip heeft gekregen voor de positie van vrouwen. Dit is een belangrijk inzicht. Met name voor mannen die zichzelf vaak een minderheid voelen vanwege hun uiteenlopende culturele achtergronden.”

Arsjaad Imami, docent
Hoe vaak heb ik ze niet horen zeggen ‘het heeft me aan het denken gezet’ of ‘nu kijk ik er anders tegenaan’. Ik merk echt dat een aantal mannelijke studenten meer begrip heeft gekregen voor de positie van vrouwen. 
Arsjaad Imami, docent

Inholland-collegevoorzitter Jet de Ranitz heeft met groot plezier gejureerd bij InDebat: “Ik heb nog nooit zoveel heren – in deze opleiding waar vooral mannen studeren – zo overtuigend horen pleiten voor meer diversiteit. Dat was echt heel erg leuk!”

Na vier debatrondes waarin zoveel mogelijk punten behaald moesten worden, mochten twee groepen deelnemen aan de finale. Uiteindelijk kwam het team van Juan, Biruk, Bas en Zayyan als beste uit de bus. Marcel Nollen, die als tweede collegelid ook deel uitmaakte van de jury, was onder de indruk. “Alles werd ingezet om de andere teams de loef af te steken: overtuiging, arrogantie, logica, emotie en humor. Wat een energie en niveau!”

De gekste invalshoeken
Winnaar Bas vond het een mooie ervaring: “Het was een middag vol teamwork, humor en uitdagingen. De gekste invalshoeken kwamen bij de stellingen aan bod. Zo werd het voor mannen stemmen over abortus, door de tegenstanders vergeleken met badmintonners die stemmen over voetbal!” Teammaat Biruk had niet verwacht dat ze zouden winnen: “Natuurlijk zat de hoop erin, maar we probeerden onze tegenstanders niet te onderschatten.” Juan voelde ook wat extra spanning omdat er twee bestuursleden van Inholland in de jury zaten. “Ik ben blij dat wij uiteindelijk wel veel lol met elkaar hebben gehad. Op een gegeven moment overheerst de wil om te winnen en laat je de spanning achter je.”

Inholland-thema's
InDebat zorgde op meerdere manieren voor bewustwording bij de studenten. Zo verzorgde Plan International Nederland een aantal workshops. Daarnaast kwamen alle Inholland-thema’s terug in de stellingen die de studenten moesten beargumenteren. Ook werden er gezonde consumpties aangeboden en werd er zo min mogelijk papier gebruikt.

Tijdens het debattoernooi zamelden de studenten geld in voor een van de projecten van Plan International Nederland: de strijd tegen kindhuwelijken in Malawi. Ook nu kun je nog doneren via de actiepagina

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.