Den Haag,
26
oktober
2021
|
17:01
Europe/Amsterdam

Inholland blij met besluit ABP over stoppen ‘fossiele beleggingen’

Verduurzaming

Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen (olie, gas en kolen). Dat maakte het fonds vanochtend bekend via zijn website. Als aanleiding voor de koerswijziging noemt het bedrijf „onlangs verschenen klimaatrapporten”, waaronder die van het IPCC en IEA, en “groot draagvlak onder groepen ABP deelnemers en werkgevers voor dit besluit.” Het College van Bestuur van Hogeschool Inholland verzocht het pensioenfonds ABP vorige maand nog dringend om zijn beleggingsbeleid versneld te verduurzamen.

“Wij zijn zeer verheugd over dit nieuws,” zegt collegevoorzitter Bart Combee. “Het tempo waarin ABP bijdraagt aan het terugdringen van CO2-uitstoot tot nul moet omhoog. Die opvatting wordt gedeeld door medewerkers die willen dat de beleggingen door hun pensioenfonds bijdragen aan het aanpakken van de klimaatcrisis. Dat hebben we in een brief aan ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann vorige maand ook aangegeven, net als verschillende andere hogescholen. De aankondiging van deze stap door het ABP is wat ons betreft een meer dan bevredigend antwoord.”

In de brief aan het ABP uitte het CvB zijn zorgen uit over het klimaat en gaf aan dat het huidige investeringsbeleid van ABP niet past bij een hogeschool die duurzaamheid en de zorg voor de toekomst van onze samenleving hoog in het vaandel heeft staan. “Medewerkers kaarten bij ons aan dat ze zorgen hebben of de beleggingen in hun pensioenen wel voldoende bijdragen aan het noodzakelijke tempo van maatregelen om de klimaatverandering te keren. Bij Hogeschool Inholland zijn ongeveer 2.800 collega’s die iedere maand pensioenpremie aan u betalen. Aangezien alle medewerkers in het hbo hun pensioenen collectief bij het ABP beleggen, kunnen onze medewerkers niet anders dan het ABP aanspreken op hun beleggingsbeleid.”

Het ABP heeft ook het effect van deze stap op het rendement van de pensioenen zwaar laten meewegen. Het fonds verwacht geen negatief effect. “Deze stap gaat zeker bijdragen aan het goede pensioen dat we onze leden willen bieden,” aldus Wortmann.

Volgens het ABP gaat het in totaal om een belegd vermogen van ruim 15 miljard euro. Dat is bijna 3 procent van het totale pensioengeld dat ABP belegt. “We nemen afscheid van beleggingen in producenten van fossiele brandstoffen omdat we onvoldoende kans zien om met onze invloed als aandeelhouder de noodzakelijke forse versnelling van de energietransitie bij deze bedrijven te realiseren,” aldus Wortmann. “We zullen onze inspanningen voor de energie-transitie nu gaan richten op grootgebruikers van fossiele energie zoals elektriciteitsbedrijven, auto-industrie en de luchtvaart. Als aandeelhouder zal ABP bedrijven die fossiele brandstoffen gebruiken, aansporen om meer te verduurzamen. Voor deze beleggingen scherpen we de criteria in 2022 verder aan. Wij zullen ook doorgaan met ons pleidooi richting overheden om over te gaan tot verdere CO2-beprijzing in de industrie. En we blijven ons hard maken om de subsidies op fossiele activiteiten te stoppen.”

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Nahied
27
October
2021
Hoi Bart,
goed bezig.