Den Haag,
22
juli
2020
|
10:24
Europe/Amsterdam

Inholland en Strukton Worksphere werken samen aan veilige en gezonde leeromgeving

Hogeschool Inholland heeft Strukton Worksphere per 1 juli 2020 de opdracht gegeven om het onderhoud van de elektrische en werktuigbouwkundige installaties op zich te nemen en zo te werken aan een duurzame, gezonde en creatieve onderwijsomgeving. Het gaat om onder andere de klimaatinstallaties en stroomvoorziening van de gebouwen. Op de Inholland-locaties Alkmaar, Haarlem, Delft, Den Haag, Diemen en Rotterdam is Worksphere inmiddels aan de slag.

“Met Strukton Worksphere hebben we een partner in huis die zich met veel expertise en vakmanschap zal inzetten om de doelstellingen van Hogeschool Inholland op het gebied van een veilige en gezonde leer- en werkomgeving te realiseren”, zegt Fred Bode, manager Vastgoed & Huisvesting van Hogeschool Inholland in een reactie. “We kijken uit naar een mooie en succesvolle samenwerking!”

Samenwerken op resultaat: duurzaam, gezond en creatief
De Inholland-thema’s duurzaam, gezond en creatief sluiten goed aan bij Strukton Worksphere. “Als specialist in verduurzamen van vastgoed denken wij creatief mee over oplossingen waarmee organisaties de energieprestaties van hun gebouwen kunnen verbeteren en de milieueffecten tot een minimum kunnen beperken”, aldus regiodirecteur Kees van Oosteren van Strukton Worksphere. “Goede gebouwen dragen immers bij aan de creativiteit, het welzijn en werkplezier van gebruikers en het imago van de organisatie.”

Hogeschool Inholland en Strukton Worksphere gaan een samenwerking aan voor twee jaar, met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd. Het gaat om werkzaamheden op de zes locaties in Noord en Zuid. Met het onderhoud ondersteunt Strukton Worksphere Inholland om de doelstellingen op het gebied van een veilige en gezonde leer- en werkomgeving te realiseren.

Naar een efficiënte en effectieve huisvesting
Doel van het onderhoud voor Inholland is om de exploitatie van de gebouwen te verbeteren om zo te komen tot een gedragen efficiënte en effectieve huisvesting, passend bij de missie en visie van Hogeschool Inholland. Strukton Worksphere treedt hierbij op als verantwoordelijke en is zich als uitvoerende partij bewust ten aanzien van de risico’s die spelen voor de hogeschool. Strukton Worksphere inventariseert, legt vast, voert uit, analyseert, verbetert en rapporteert hierover eenduidig en objectief. Hogeschool Inholland treedt op als regievoerder.

Hogeschool Inholland wil onder meer bereiken dat:

  • de risico’s op uitval van de gebouwtechniek minimaal zijn door een klantgerichte dienstverlening voor het beheer en onderhoud;
  • de veiligheid en gezondheid van studenten en medewerkers van de Hogeschool Inholland geborgd zijn;
  • de gebouwen worden verbeterd en verduurzaamd door innovaties toe te passen en een minimale energiebehoefte na te streven.
Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.