Haarlem,
26
februari
2021
|
11:29
Europe/Amsterdam

Inholland gaat het aantal studentendesktops afbouwen

We werken als Inholland steeds meer toe naar een omgeving waarin studenten flexibel kunnen leren en werken. Zeker in de huidige tijd is het voor een student van belang dat ze overal en wanneer ze willen, kunnen studeren. Een goede laptop is hierbij onmisbaar.

We zien dat veel studenten al een eigen laptop hebben om te studeren en we werken hard om studeren vanaf een eigen laptop te ondersteunen. We werken zo steeds meer toe naar het onderwijs van de toekomst.

Bring your own device
Om met ons onderwijs en onze dienstverlening aan te kunnen blijven sluiten op deze toekomstgerichte ontwikkeling verwachten we vanaf aankomend studiejaar dat een student over een eigen laptop beschikt om te kunnen studeren, dit noemen we ‘Bring your own device’.

Met een eigen laptop kan een student, net zoals op een desktop van Inholland, werken in de applicaties die nodig zijn voor de opleiding. Dit kan via onze eigen App-store. Bij de aanschaf van een laptop is het belangrijk dat de student bij de opleiding nagaat wat de specificaties zijn waaraan de laptop dient te voldoen. Een refurbished laptop kan daarbij ook een goede optie zijn.

Inrichting van locaties aanpassen passend bij Bring your own device
Omdat we zien en verwachten dat studenten een eigen laptop hebben om te studeren, hebben we opnieuw gekeken naar de inrichting van onze locaties. Op basis van de toekomstige ontwikkelingen is vastgesteld dat het behouden van het huidige aantal studentendesktops in de studielandschappen niet past bij Bring your own device.

We gaan daarom dit studiejaar het aantal studentendesktops afbouwen. Door de studentendesktops af te bouwen ontstaat ruimte op de locatie die toekomstbestendig ingericht kan worden, passend bij de uitgangspunten van flexibel leren en werken.

Wat verandert er straks voor de student?
Een groot aantal studentendesktops wordt weggehaald en een klein aantal blijft nog staan. Met iedere locatie stemmen we af wat er met de plekken gebeurt waar studentendesktops zijn weggehaald. We houden hierbij rekening met het inrichten van werkplekken die geschikt zijn voor het studeren op een laptop en met het soort onderwijs wat op de locatie wordt aangeboden.