24
november
2022
|
09:21
Europe/Amsterdam

Inholland ontwikkelt nieuwe visie op interne horeca

horeca2

Een speciale projectgroep werkt momenteel aan een nieuwe ‘horecavisie’ die past bij waar Hogeschool Inholland voor staat. Doel is om in januari 2023 de visie klaar te hebben die al het aangeboden eten en drinken omvat op alle locaties van Inholland. Van automaten met koffie en thee tot het aanbod in de restaurants en van de koffiebar tot de vergaderservice.

De visie gaat als basis dienen voor verdere ontwikkelingen. Denk aan aanbestedingen, fysieke aanpassingen of eventuele technische aanpassingen in keukens, restaurants of andere voorzieningen. Begin 2024 lopen de huidige contracten voor catering en koffieautomaten af en gaan de nieuwe contracten lopen. 

In de projectgroep zitten collega’s vanuit het onderwijs, ondersteuners (ISO/WIR, Facilitaire Zaken, Hogeschool Medezeggenschapsraad (HMR)) en studenten vanuit de HMR en de opleiding Facility Management. De projectgroep werkt hierin samen met HTC advies, een hospitality adviesbureau met veel ervaring in onder andere onderwijsomgevingen. 

Nieuwe visie in lijn met Strategisch Plan 2022-2027
Doel is om te komen tot een visie die past bij de flexibele onderwijs-, onderzoek- en werkomgeving voor studenten en medewerkers. Tevens moet de visie bijdragen aan één Inholland en een aantrekkelijke leer- en werkomgeving (‘sticky campus’). Ook moet de visie in lijn zijn met het Strategisch Plan van Hogeschool Inholland en de kernwaarden die daarin staan. Hoe leveren we een betekenisvolle bijdrage aan de inclusieve wereld van morgen, aan een duurzame leefomgeving en een veerkrachtige samenleving.horeca1

Stappen tot dusver
Ondertussen zijn al diverse stappen genomen om tot een nieuwe visie te komen met onder andere diverse ‘snelkooksessies’ met studenten en collega’s om wensen en ideeën op te halen. Ook zijn er enquêtes afgenomen onder studenten en collega’s en is er onderzoek gedaan op het gebied van leefstijlprofielen, trends en ontwikkelingen en locatiebezoeken. Verder hebben projectgroepleden en andere geïnteresseerde collega’s en studenten een fysieke inspiratietour gedaan langs toonaangevende eet- en drinkconcepten.

Als je vragen hebt of input wilt leveren voor de projectgroep, kun je contact opnemen met projectleider Roos Kooren via roos.kooren@inholland.nl