Den Haag,
04
september
2018
|
07:15
Europe/Amsterdam

Inholland 'verrast en verbaasd' over voorstel verlaging BSA-norm

Social Work

Verrast en verbaasd reageert Inholland-collegevoorzitter Jet de Ranitz op de aankondiging van onderwijsminister Ingrid van Engelshoven om de BSA-norm te verlagen. Volgens het College van Bestuur van Inholland staat studiesucces voorop en houdt de voorgenomen maatregel geen rekening met de gevolgen voor langere studieduur en de grootte van de studieschuld.

“Onze doelstelling is om studenten succesvol te laten studeren. Daar zetten wij al jaren op in met verschillende interventies. Met de maatregel van de minister wordt geen rekening gehouden met eventuele langere studieduur en wat voor gevolgen dat heeft voor een studieschuld.”

De minister maakte bekend dat zij aan het Bindend Studie Advies (BSA) een maximale norm wil stellen van 40 studiepunten. Dit om het hoger onderwijs toegankelijk te houden en te voorkomen dat studenten in het eerste jaar vroegtijdig hun studie op moeten geven.

Dat de minister de toegankelijkheid van het hbo hoog in het vaandel heeft staan, juicht De Ranitz toe. Alleen is een landelijke uniforme BSA-norm niet de juiste manier om hier mee om te gaan. Het is juist goed dat er verschillen bestaan tussen instellingen en opleidingen, passend bij het aangeboden lesprogramma en de studentpopulatie. "Aan Inholland hebben we de BSA-norm een aantal jaren geleden juist verhoogd om studenten uit te dagen; per opleiding kan er gemotiveerd worden afgeweken. Uitval verbeter je niet door de lat laag te leggen. Hiermee lopen studenten vooral meer studievertraging op na het eerste jaar; daar betalen zij later de prijs voor en de rendementen (waar instellingen op worden afgerekend) dalen."

Geen oplossing voor problemen
"Als er samenhang is tussen het soort onderwijs en het gekozen BSA, werkt dit motiverender voor studenten. Dan slagen studenten sneller", aldus de Ranitz, die zich met haar reactie aansluit bij die van de Vereniging Hogescholen. "Verder is een verlaging van de norm geen oplossing voor problemen die een andere oorzaak hebben. Zo heeft de invoering van het leenstelsel een nadelige invloed op toegankelijkheid en studiesucces. De stress die studenten ervaren heeft daar meer mee te maken. Als we uitval willen verminderen, moet je niet de norm verlagen, maar investeren in begeleiding. En soms betekent dat ook doorverwijzen naar een andere studie."

Om het studiesucces van studenten te bevorderen doet Inholland-lector Studiesucces Rutger Kappe al jarenlang praktijkgericht onderzoek. Dit onderzoek is gericht op de hele studieketen van (pre)instroom, doorstroom en uitstroom. Een van de onderzoeken betreft uitvalfactoren en onderzoek naar stress en bevlogenheid bij studenten.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.