Den Haag,
23
april
2018
|
11:25
Europe/Amsterdam

Internationale dag Pabo Den Haag: Think global, act local

Een bijzondere start van de Internationale dag voor de Haagse eerstejaars Pabo-studenten: de officiële opening van het Unesco-bord in de hal. Onder luide knallen van de confettishooters werd het bord officieel onthuld door vestigingsdirecteur Lucas Rurup. Op het bord staan de vier kernwaarden van Unesco: Peace and Human rights (Vrede en mensenrechten), Intercultural Learning (Intercultureel leren), Global Citizenship (Wereldburgerschap) en Sustainable Development (Duurzaamheid).

Inholland Den Haag is sinds 2011 Unesco-school. Kenmerk van deze scholen is dat studenten zich bezighouden met thema's gekoppeld aan genoemde kernwaarden. Dit gebeurt tijdens de lessen, maar ook tijdens speciale projecten, zoals het jaarlijks terugkomende UNICEF Kinderrechten Filmfestival (Pabo) of tijdens locatie-events als Culture Talks (november 2017). Het grote bord in de hal is bedoeld om Inholland-studenten beter bekend te maken met de vier kernwaarden.

Internationale dag: Think global, act local
Na deze bijzondere opening ging de internationale dag verder, waarbij de Pabo-studenten kennismaakten met verschillende facetten van onderwijs is het buitenland. "Leerkrachten hebben de wereld in beeld en vertalen dit vervolgens naar wat ze in de kleine gemeenschap van de school doen. Kortom: Think global, act local. De hoofdvraag aan onze studenten is: 'Hoe groot is jouw wereld?' en daar zijn de studenten vandaag mee aan de slag gegaan", aldus Barend van Maanen, coördinator internationalisering bij de Pabo.

Lucas Rurup, domeindirecteur O&I en vestigingsdirecteur Inholland Den Haag
Jullie gaan lesgeven aan de kinderen van de toekomst. Globalisering, duurzaamheid en vrede zullen dé thema's zijn van de wereld waarin zij straks leven. 
Lucas Rurup, domeindirecteur O&I en vestigingsdirecteur Inholland Den Haag

Op het programma stond onder andere een gesprek met tweedejaars Pabo-studenten die een studiereis naar Sint Niklaas (België) hebben gemaakt. Na vergelijking van de onderwijsstemen bleek dat het onderwijssysteem van België heel anders is dan dat van Nederland. Ook de mogelijkheden om in het derde studiejaar te studeren of stage te lopen in het buitenland stonden op het programma. Daarna hebben de studenten nog geskypet met Nederlandse studenten van de DigiPabo uit Italië en Zwitserland. Ook deze studenten konden goed de verschillen tussen het Nederlandse onderwijs en het onderwijs ter plaatse benoemen. 

The British School
Voor de meeste studenten was het bezoek aan The British School in Leidschenveen het hoogtepunt van de dag, vooral vanwege de rijke leeromgeving en de andere manier van onderwijs. Op deze school geven ze namelijk les zonder met methodes te werken. De studenten kregen een deskundige rondleiding van studenten, oftewel 'ambassadeurs' van de British School. Daarna mochten de studenten zelf ervaren hoe het voelt om er zelf student te zijn. 

"Tijdens de rondleiding werd onder de studenten al snel duidelijk wat een rijke leeromgeving er aanwezig is op deze school", vertelt student Dennis. "Het leek wel alsof iedere meter wordt benut om het leren van de leerlingen te stimuleren. Hierbij kan als kanttekening worden gemaakt dat de eigen inbreng van de leerlingen hierbij centraal stond. Uit gesprekken met docenten bleek ook dat er veel aandacht wordt besteed aan het individu en de persoonlijke ontwikkeling van ieder kind. Waar wij als Nederlands scholen vaak kijken naar methodes, kijkt deze school heel gericht naar het niveau waarop de leerling zich bevindt, en past daarop het onderwijs aan rekening houdend met einddoelen."

Ik denk dat ik namens alle studenten spreek als ik zeg dat deze dag een unieke ervaring is geweest, waarbij we veel informatie hebben gekregen voor de afsluitende periode van het eerste studiejaar en het vervolg van de opleiding. 
Dennis van Nieuwkoop, Pabo 1

Verder vielen de zelfstandige manier van werken en de nette omgangsmanieren van de kinderen op. In het onderwijs aan de British School wordt namelijk veel stilgestaan bij de manier waarop je je zou moeten gedragen, zoals in de klas weergegeven wordt in 'de boom van vriendelijkheid'. De onderzoekende houding van leerlingen wordt gestimuleerd door vragen van kinderen in postervorm op te hangen.

Deze dag zal voor veel studenten hun blik op het internationale onderwijs behoorlijk hebben verruimd. Er waren al geluiden te horen van studenten, die hun plannen al gingen maken voor de komende jaren. Missie geslaagd!

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.