Den Haag,
18
september
2019
|
09:59
Europe/Amsterdam

Reactie Vereniging Hogescholen op OCW begroting 2020

'Investeren in professionals voor morgen blijft uit'

Binnenhof Den Haag

“Het kabinet spreekt over een investeringsfonds maar boekt tegelijkertijd een harde bezuiniging in op hogescholen”, zo reageert Maurice Limmen, voorzitter van de Vereniging Hogescholen, in reactie op Prinsjesdag gepresenteerde begroting 2020 van het ministerie van OCW. Collegevoorzitter Jet de Ranitz van Inholland steunt de reactie van de vereniging. “Als er gekort blijft worden komt de realisatie van de Kwaliteitsafspraak in het geding. We zijn dus heel benieuwd hoe de minister hier invulling aan denkt te geven.”

Limmen vraagt in de reactie van de VH het kabinet om met een oplossing te komen, aangezien de kabinetsplannen niet ten koste mogen gaan van de kwaliteit van het onderwijs. Het kabinet mist met de begrotingsplannen voor 2020 de kans om de investering in de professionals voor morgen een eerste prioriteit te maken.

Geen hypotheek op de toekomst
In het regeerakkoord werd eerder besloten dat studenten een hogere rente moesten gaan betalen voor het aflossen van hun studielening. De minister heeft dit wetsvoorstel in juni 2019 teruggetrokken. Nu blijkt dat de minister de gemiste inkomsten rechtstreeks bij hogescholen en universiteiten wil weghalen, leidend tot een oplopende bezuiniging van 226 miljoen. Maurice Limmen vraagt het kabinet om met een oplossing te komen, want deze bezuiniging mag nooit ten koste gaan van de investering in de kwaliteit van het onderwijs. Limmen: “Er wordt een investering beloofd maar in de harde cijfers wacht ons wederom een bezuiniging”.

De Vereniging Hogescholen roept in plaats daarvan het kabinet op het investeringsfonds in te zetten voor de professionals voor morgen. Het hbo leidt de leraren, verpleegkundigen en technici die Nederland zo hard nodig heeft op. “Het door het kabinet gepresenteerde investeringsfonds biedt kans om meer in het praktijkgericht onderzoek te investeren en daarmee het verdienvermogen van Nederland ook in de toekomst veilig te stellen”, reageert Maurice Limmen op de gepresenteerde plannen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.