Haarlem,
24
september
2020
|
15:13
Europe/Amsterdam

Investeringen hoger onderwijs zichtbaar via NOS-app #followthestufi

xxl

Onder de noemer #followthestufi heeft de NOS een app gelanceerd voor (aankomende) studenten waarin zij kunnen zien wat hogescholen en universiteiten doen met het geld dat bespaard is door het afschaffen van de studiebeurs. De NOS baseert zich hierbij op de Kwaliteitsafspraken die de onderwijsinstellingen met de overheid hebben gemaakt over hoe zij de middelen willen inzetten om het onderwijs te verbeteren ten gunste van studenten.

Na het invullen in de app van de desbetreffende instelling verschijnt een beknopte samenvatting van de plannen met daarbij de status of de plannen al zijn goedgekeurd of niet. Wat betreft Inholland zijn de gegevens in de app gebaseerd op de eind 2019 goedgekeurde Kwaliteitsafspraak 2019-2024. In dit plan staat hoe Hogeschool Inholland de middelen wil inzetten om het onderwijs voor studenten te verbeteren en daarmee mede de doelstellingen te realiseren uit het Instellingsplan 2016-2022 ‘Durf te leren’, inclusief de punten die voortvloeien uit de onlangs opgeleverde tussentijdse evaluatie van dat plan, de midterm review. De Kwaliteitsafspraak is tot stand gekomen naar aanleiding van gesprekken met medezeggenschapsraden, docenten, studenten en externe stakeholders.

De NOS noemt in de app de inzet van Inholland op ‘intensiever en kleinschalig onderwijs’, met onder andere het Studentsucces Centrum waar studenten ondersteuning kunnen krijgen bij hun studie. Ook gaat het onder andere over geld voor initiatieven voor studenten- en studieverenigingen, investeringen in kenniswerkplaatsen en meer activerend onderwijs.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.