Haarlem,
05
juli
2017
|
15:38
Europe/Amsterdam

Jaarverslag Onderzoek 2016

Onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit

Ontwikkeling, uitvoering, voorbereiding en reflectie liepen in 2016 als een rode draad door de onderzoeksactiviteiten van de onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit. De onderzoeksgroep presenteert het 'Jaarverslag Onderzoek 2016' en kijkt daarmee terug op een geslaagd jaar vol beweging. Het onderzoeksprofiel, het onderzoeksprogramma en de organisatie van onderzoek hebben zich sterk ontwikkeld en bieden een goede basis voor het onderzoek.

Het onderzoek van het domein Onderwijs & Innovatie (O&I) richt zich op kwaliteitsverbetering en pedagogisch-didactische en inhoudelijke vernieuwing van het onderwijs met als doel leerprocessen effectiever en aantrekkelijker en leerwegen flexibeler en efficiënter te maken. Verdieping van de thema’s die horen bij innovatie van het onderwijs en het loopbaanperspectief van de leraar pakken we samen op met de verschillende teams van ons domein, regionale partners en opleidingen van de hogeschool. Er wordt ook aansluiting gezocht met andere kennisinstellingen in de regio, in binnen- en buitenland. Opbrengsten die hieruit voortvloeien, worden via flankerend onderzoek gevolgd. Onze onderzoeksgroep speelt daarin een belangrijke rol.

"We hopen dat dit jaarverslag onderzoek u uitnodigt tot lezen, maar u vooral ook inspireert tot het (zelf) doen van onderzoek in uw eigen onderwijspraktijk. Wij en onze teams staan u daarin graag bij."
Jeroen Onstenk, Rutger Kappe en Jos Fransen (Lectoren Onderzoeksgroep Onderwijzen en Leren in Diversiteit)
Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.