Haarlem,
28
augustus
2020
|
08:30
Europe/Amsterdam

Je verlofregistratie ziet er anders uit in HR2day

Verlof_shutterstock_1445892053

Vlak voor aanvang van het nieuwe studiejaar willen we je informeren over drie onderwerpen met betrekking tot HR2day. Het gaat om de herziening van de verlofregistratie, het restant van het verlof van het studiejaar 2019-2020 en nieuwe afspraken in de cao-hbo over DI-uren.

1. Herziening verlofregistratie

In overleg met de Hogeschool Medezeggenschapsraad heeft het College van Bestuur besloten om de manier van registratie van je vakantieverlof in HR2day aan te passen. Deze verandering heeft geen invloed op je verlofrechten of keuzevrijheid.

Wat is er veranderd?
De wijziging, vanaf 28 augustus zichtbaar in HR2day, houdt in dat in je verlofoverzicht van HR2day voortaan vooraf al ingevuld is met de onderwijsvrije perioden van Inholland (uitgesplitst naar de door de Rijksoverheid vastgestelde schoolvakanties). Je standplaats bepaalt of deze op basis van de regio noord of midden is ingevuld. Deze weken gelden als suggestie voor de op te nemen vakantiedagen. Neem je deze suggestie over? Dan hoeven jij en je leidinggevende niets te doen en wordt het verlof automatisch geregistreerd.

Verlof toch op andere momenten? Stem af met je leidinggevende en collega’s
Uiteraard heb je altijd het recht om je openstaande verlof op andere momenten op te nemen dan aangegeven in je verlofoverzicht. Overleg hierover met je leidinggevende en stem dit ook af, indien nodig, met collega’s uit je team. Kom je er toch niet uit, kijk dan samen naar mogelijke alternatieven waar iedereen zich in kan vinden. In principe wordt je verzoek tot verlof gehonoreerd, tenzij er gewichtige tegenredenen zijn.

Hoe wijzig je je verlofperiode in HR2day?
Wanneer je de vooraf ingevulde onderwijsvrije periode van Inholland wilt wijzigen trek je deze eerst in. Plan vervolgens een eventueel nieuwe verlofperiode in. Je leidinggevende ontvangt dan een e-mail met de boodschap dat je (vooraf) ingeplande verlof is geannuleerd. Voor de eventuele nieuwe verlofperiode die je aanvraagt ontvangt je leidinggevende een bericht in HR2day om deze te accorderen, zoals je nu ook gewend bent.

Wat te doen met een negatief saldo?
Het is goed om te weten dat voor het overgrote deel van collega’s geldt dat er genoeg verlofrecht is om alle vooraf ingevulde onderwijsvrije perioden ook daadwerkelijk verlof te kunnen opnemen. Voor een kleine minderheid is het verlof wat je krijgt echter niet toereikend bijvoorbeeld als je een werkweekvariant hebt van 36 of 38 uur. Hierdoor kan er een negatief verlofsaldo ontstaan. Je hoeft hier niet van te schrikken je kunt dan enkele vooraf ingevulde onderwijsvrije periodes intrekken om het negatieve saldo weer op 0 te krijgen.

Voorkomen van ‘verlofstuwmeren’
Een van de redenen waarom we de verlofregistratie aanpassen, is om in de toekomst ‘verlofstuwmeren’ te voorkomen. Wanneer het verlof al vooraf is ingevuld, is de kans groter dat collega’s hun vrije dagen opnemen in het jaar waarvoor deze dagen zijn bedoeld en ze niet meenemen naar een nieuw schooljaar. De vooraf ingevulde dagen worden immers automatisch ‘afgeboekt’ van het verlofrecht.

Monitoring en evaluatie
In veel gevallen zal er sprake zijn van verlichting in de verlofadministratie. We zijn ons er ook van bewust dat het voor een groep medewerkers juist meer administratie met zich meebrengt. We zullen daarom de verlofregistratie blijven monitoren en evalueren.

In Weten & Regelen vind je nieuwe uitleg en toelichting uiteraard aangepast op bovengenoemde wijzigingen.

2. Restant verlof (studiejaar 2019/2020)

Bij de ingang van het nieuwe studiejaar krijg je natuurlijk niet alleen nieuw verlof. Ook wordt het eventuele restant van je verlof van 2019/2020 aan je verlofrecht toegevoegd.

Het restant van je verlof van afgelopen studiejaar moet nog worden bevestigd door je leidinggevende (in sommige domeinen is de opname van verlof niet geregistreerd omdat er afspraken zijn gemaakt over het gebruik van verlof in het lopende studiejaar. In die gevallen wordt het saldo 2019-2020 ‘automatisch’ op 0 gezet).

 Als dat is gebeurd, ontvang je een bericht dat ook dit saldo definitief is. Vanaf 12 oktober wordt dit definitief aan je toegekend en is het ook te zien op je verlofkaart in HR2day.

3. Duurzame inzetbaarheid (DI-uren)

In de nieuwe cao-hbo zijn nieuwe afspraken gemaakt met betrekking tot de DI-uren, bedoeld voor duurzame inzetbaarheid . Dit betekent dat je de DI-uren die vanaf 1 september 2020 worden toegekend niet meer kunt sparen. De DI-uren worden vanaf dit studiejaar jaarlijks verwerkt in de ‘jaartaak’. Dit geldt ook voor extra DI-uren voor collega’s die korter dan tien jaar van hun AOW-leeftijd zitten en geen gebruik maken van de Seniorenregeling Onderwijspersoneel (SOP-regeling) of de regeling Werktijdvermindering Senioren (WS-regeling).

Wat te doen met reeds gespaarde DI-uren?
Je eventueel reeds gespaarde DI-uren met daaraan gekoppelde doelbesteding(en) worden per 1 september 2020 ‘vastgezet’. Je maakt hier met jouw leidinggevende afspraken over hoe en wanneer deze DI-uren vóór 1 september 2023 worden gebruikt. Het reglement voor het gebruik van DI-uren is aangepast en te vinden op Iris.

Tot 14 september kun je je niet gebruikte DI-uren vastleggen van studiejaar 2019/2020, waarvoor je niet eerder een spaardoel hebt vastgelegd. Doe dit in samenspraak met je leidinggevende. Na die datum is dit niet meer mogelijk.

Ga naar Weten & Regelen op Iris voor vragen en antwoorden over bovengenoemde onderwerpen.

Staat je vraag of antwoord er niet bij? Neem dan contact op met Service Center HRM.