22
september
2022
|
15:29
Europe/Amsterdam

Juist in het onderwijs kun je op zoek gaan naar verbindingen tussen mensen

Machteld de Jong – lector Diversiteitsvraagstukken

Machteld de Jong liggend

“Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf ondertekende afgelopen juli het manifest tegen stagediscriminatie. Dit deedhij een jaar nadat onze hogeschool de uitkomst van een onderzoek naar dit onderwerp presenteerde. Uitgevoerd door onze studenten en onze lectoraten Diversiteitsvraagstukken en Inclusion and the Creative Industries. Er verscheen een relevant rapport en de indringende documentaire ‘Liever Fleur dan Fatima’. Alle aandacht zette dit thema op de landelijke agenda. En terecht, want stagediscriminatie is heel onrechtvaardig en heeft een grote impact op onze studenten. 

Gezien en gehoord worden 
Dit voorbeeld geeft aan waar diversiteit en inclusie bij Inholland over gaat. Namelijk dat we studenten serieus betrekken bij onderzoek en onderwijs en dat hun stem ook wordt gehoord. Juist deze meerstemmigheid maakt van Inholland een mooie werkomgeving. 

Trots 
Onderwijs is nog altijd de emancipatiemotor die ze beoogt te zijn. Goed onderwijs kan immers het verschil maken tussen succes en falen. Het is dan ook de taak van de hogeschool om iedere student een veilig gevoel te geven. Daarvoor moeten we onze blik breed houden en van inclusie en diversiteit geen loze begrippen maken. Dus werken we actief aan een veilige sfeer op al onze vestigingen. Alleen dan wordt onderwijs de motor die je vooruit stuwt. Zodat je je talent, hoe subtiel ook, trots durft te tonen. 

Veilige context 
Om écht met elkaar te verbinden is het belangrijk dat de context veilig is, je bewust bent van je eigen beeldvorming en dat je in staat bent om vertraagd te reageren op verhalen van anderen. Als je dat doet, ervaar je een rijkdom aan ervaringen en belevingen die worden versterkt door die van mensen om je heen. 
 

De professionals die bij Inholland werken, weten verschillen tussen mensen, collega’s en studenten,  te benutten. Zo leveren ze met elkaar een bijdrage aan een meer inclusieve samenleving.

Inzoomen op overeenkomsten 
Binnen onze hogeschool is veel ruimte om met elkaar in verbinding te komen. Op een informele manier of tijdens de onderwijsactiviteiten zelf. We organiseren bijvoorbeeld de Community of Practice Diversiteit. Daarin gaan medewerkers en studenten op een inspirerende wijze met elkaar in gesprek over belangrijke thema’s binnen onze hogeschool. Aan het woord komen internationale studenten en hun binding met de hogeschool en studenten met een lhtbqi+ achtergrond. Ook praten we over het voorkomen van racisme en discriminatie en vertellen succesvolle alumni verhalen die empowerend werken op de huidige groep studenten. 

Identiteitsvorming 
In 2012 heb ik mijn promotie onderzoek afgerond naar identiteitsvorming van hoogopgeleide Marokkaans Nederlandse hbo studenten. Het onderzoek bood een mooie inkijk in de verschillende werelden waarin deze studenten zich bewegen: thuis, op school en in de samenleving. Het onderzoek liet de uitdagingen zien waar deze jongeren voor staan om deze werelden met elkaar te verbinden, maar vooral de inspiratie en veerkracht waarmee het hen lukt dat ook daadwerkelijk te doen. 

Van elkaar leren 
De professionals die bij Inholland werken, kennen de kracht van diversiteit. Ze weten verschillen tussen mensen, collega’s en studenten te benutten. Zo leveren ze met elkaar een bijdrage aan een meer inclusieve samenleving. En gelet op de huidige polarisatie in de samenleving is het extra belangrijk dat binnen de schoolcontext mensen elkaar ontmoeten, van elkaar leren en vriendschappen opbouwen. 

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.