Delft,
01
mei
2019
|
07:57
Europe/Amsterdam

Kan de komkommerteelt zonder chemische bestrijdingsmiddelen?

..en 39 andere studenten-essays over een duurzame economie

8f0846ae-3901-4694-a0b4-0a825dbb6eaf_essay_challenge_e23fc9ed_530x357

Ruim honderd studenten, waaronder diverse studenten van Hogeschool Inholland, presenteerden onlangs hun ambities, visies en ideeën over een duurzame toekomst als afsluiting van een essay challenge die georganiseerd werd door het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP). De essays zijn opgenomen in de essaybundel 'Baanbrekende ideeën voor een duurzaam voedselsysteem. Essaybundel van jonge professionals met visie'.

In 40 essays beschrijven studenten uit groen onderwijs hun ideeën over nieuwe verdienmodellen, nieuwe diensten en producten met een hogere toegevoegde waarde. Op 17 april presenteerden de studententeams hun ambities, visies en ideeën in een vijf-minuten-pitch op het miniserie van Landbouw, Natuur & Voedselkwaliteit (LNV). De jury werd verrast door de innovatieve, haalbare, realistische en creatieve ideeën.

Challenge
De essays zijn het resultaat van een essay challenge die het OnderwijsVernieuwingsProgramma (OVP) organiseerde in samenwerking met het ministerie van LNV. Studenten van alle niveaus uit het groen onderwijs, van vmbo, mbo, hbo en wo, werden uitgedaagd een essay te schrijven over duurzame voedselproductie. Ze konden kiezen uit vier thema's: duurzame eiwittransitie, duurzame gewasbescherming, duurzame veehouderij en nieuwe verdienmodellen voor een duurzame landbouw.

Is niet-chemische bestrijding mogelijk in de komkommerteelt?
Een van de essays is van Dave van der Ploeg en Remco Zwinkels (Greenport Business and Retail, Inholland Delft). In hun essay beschrijven zij wat er nodig is voor een toekomst zonder chemische bestrijding in de komkommerteelt. Vooral de schimmelbestrijding zorgt hier nog voor hoofdbrekens, aangezien biologische bestrijding van deze plaag nog nauwelijks mogelijk is. In het algemeen verwachten dat het aantal chemische bestrijdingsmiddelen in de komkommerteelt verder zal afnemen. Om goede alternatieven te ontwikkelen is een goede samenwerking vereist tussen telers, veredelaars, teeltadviseurs, leveranciers, afnemers en milieuorganisaties.

Overige essays
In overige essays pleiten sommige studenten voor een stevigere positie van de boer in de bestaande voedselketens of ontwerpen ze een nieuwe keten. Andere studenten dragen alternatieven aan voor telers voor het aanpassen van hun teeltstrategie of bespreken mogelijkheden voor duurzame gewasbescherming. Er zijn ook essays over toepasbare oplossingen die bijdragen aan een meer duurzame en gezonde productie en consumptie van eiwit. Daarnaast wordt door sommige studenten een veehouderijsysteem ontworpen dat voldoet aan vergaande eisen voor dierenwelzijn en dat emissiearm is, geen nadelige effecten heeft voor de volksgezondheid en ook nog economisch rendabel is.

Meer informatie

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.