Diemen,
15
december
2017
|
10:20
Europe/Amsterdam

Kom naar het symposium ‘Somatiek en leefstijl in de GGZ’ in Diemen

Lectoor Berno van Meijel

'Somatiek en Leefstijl in de GGZ' is de titel van het mini-symposium dat het lectoraat GGZ- Verpleegkunde donderdag 15 februari 2018 organiseert bij Hogeschool Inholland in Diemen. Het symposium is bedoeld voor professionals, managers, onderzoekers en beleidsmakers werkzaam in de psychiatrie. Dagvoorzitter is lector Berno van Meijel.

Centraal tijdens het symposium staan de resultaten van het project ‘Leefstijl En Fysieke gezondheid van patiënten met EPA’ (LEF). Dit is afgelopen twee jaar uitgevoerd om de implementatie en de effecten te onderzoeken van een vernieuwend programma voor somatische screening en leefstijlbevordering bij patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA).

Veel aandacht nodig voor EPA
Uit onderzoek blijkt dat de lichamelijke gezondheid van patiënten met EPA veel aandacht nodig heeft. De levensverwachting van deze groep patiënten is gemiddeld 15 tot 20 jaar korter vergeleken met mensen uit de reguliere bevolking. Vooral op ziektes zoals hart- en vaataandoeningen, diabetes, infectieziekten en diverse soorten kanker is het risico hoger.

Niet alleen de levensduur, maar ook de kwaliteit van het leven wordt sterk negatief beïnvloed door deze lichamelijke aandoeningen. De oorzaken zijn complex en divers. Zo is bekend dat het psychiatrisch ziektebeeld zelf invloed heeft op de lichamelijke gezondheid, bijvoorbeeld via genetische factoren en gedrag. Ook is bekend dat de psychofarmaca van invloed zijn op de gezondheid, onder meer doordat het bijdraagt aan toename van gewicht van patiënten. Verder is een goede levensstijl van belang, zoals dit niet het geval is bij te weinig beweging, ongezonde voeding, roken en middelengebruik.

Tijdens het symposium worden vragen beantwoord als: Hoe ernstig is het probleem ten aanzien van de lichamelijke gezondheid van patiënten met een ernstige psychische aandoening? Wat moeten we er als eerste aan doen en wie kan daaraan een bijdrage leveren? Hoe kunnen we noodzakelijke veranderingen realiseren in de weerbarstige GGZ-praktijk met alle ontwikkelingen die gaande zijn? En: welke bijdrage kan ikzelf leveren binnen mijn alledaagse werk?

Inschrijven
Deelname voor collega’s van Hogeschool Inholland, Parnassia, GGZ in Geest en Pro Persona is gratis. Overige deelnemers betalen 30 euro entreekosten. Het kopen van tickets en inschrijven kan via de website van Sympopna.

Het maximaal aantal deelnemers voor het symposium is inmiddels bereikt, maar je kunt je wel aanmelden voor de wachtlijst.

De Gezonde Samenleving

Het symposium 'Somatiek en Leefstijl inde GGZ' draagt bij aan De Gezonde Samenleving, een profilerend thema van Hogeschool Inholland. Dit is een samenleving waarin burgers, bij fysieke, psychische en sociale problemen, een zo gezond en sociaal mogelijk leven leiden en kunnen participeren. Een samenleving waarin mensen in hun sociale omgeving centraal staan. Waarin professionals mensen – preventief en bij problemen – activeren en ondersteunen bij het ontwikkelen van zelfmanagement en empowerment. Deze professionals werken interprofessioneel en maken gebruik van de laatste (technologische) innovaties.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.