13
februari
2023
|
15:36
Europe/Amsterdam

Landelijke kick-off werkprogramma tegen stagediscriminatie bij Inholland Den Haag

Haagse aanpak Gelijke stagekansen inspiratie voor andere regio's

Op donderdag 26 januari jl. vond de landelijke kick-off van het werkprogramma tegen stagediscriminatie plaats bij Inholland Den Haag. In dit werkprogramma zijn de ambities uit het manifest tegen stagediscriminatie hoger onderwijs – dat op 13 juli 2022 door de VH, UNL, ISO en LSVb, ministeries van OCW en SZW en VNO-NCW en MKB-Nederland ondertekend werd – geconcretiseerd in een landelijke aanpak, geleid door Expertisecentrum Diversiteitsbeleid ECHO.

Tijdens de kick-off stond de 'Haagse aanpak Gelijke stagekansen' ter inspiratie voor andere regio's op het podium. Hoe kun je een dergelijk netwerk opbouwen, wat brengt de methode van co-design en ontwerpend onderzoek, welke concrete interventies zijn er al opgepakt en wat leveren die op? Wat leren we daarvan en hoe gaan we verder? De Haagse aanpak Gelijke stagekansen is een initiatief van het lectoraat Diversiteitsvraagstukken en Inholland Den Haag, waarbinnen docenten, studenten, werkgevers, maatschappelijke organisaties en beleidsmakers binnen verschillende pilots samen werken om stagediscriminatie in Den Haag tegen te gaan. Het feit dat ook hier weer veel partners aanwezig waren, laat zien dat er sprake is van een actief netwerk waar energie, inspiratie en denkkracht gebundeld worden. Op deze dag kon dit enthousiasme gedeeld worden met de rest van het land, om hopelijk zo de impact te vergroten en gelijke stagekansen voor alle studenten te bevorderen.

Mooi om te zien hoe een klein initiatief binnen anderhalf jaar zo kan groeien en ter inspiratie kan dienen voor andere regio’s. Methoden van co-design en ontwerpend onderzoek werken hierin heel goed. Als we deze aanpak landelijk uit kunnen rollen, vergroten we de impact.  Want uiteindelijk is dat het einddoel, gelijke stagekansen voor iedere student.

Tjitske Lovert, Programma- en communitymanager Haagse aanpak Gelijke stagekansen