Haarlem,
19
januari
2017
|
08:01
Europe/Amsterdam

Laurence Alpay benoemd tot associate lector eHealth

 “Mijn ambitie is de brug slaan tussen de mens en de potentie van technologie, met als doel een betere gezondheidszorg en samenleving”, de per 1 januari tot associate lector eHealth benoemde Laurence Alpay ontwikkelt hiertoe vele initiatieven. Binnen én buiten Inholland, tussen onderwijs, onderzoek én het werkveld. Alpay maakt deel uit van de onderzoeksgroep Gezondheid & Zelfmanagement van het Kenniscentrum De Gezonde Samenleving.

Als docent voor de Master Advanced Health Informatics Practice (AHIP) en als senior-onderzoeker binnen het lectoraat Medische Technologie hield Laurence Alpay zich sinds 2013 binnen Inholland al bezig met eHealth: het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën om gezondheidszorg te ondersteunen en te verbeteren. Nu als associate lector eHealth wil Laurence Alpay de eHealth-onderzoekslijn verder ontwikkelen en de verbinding met onderwijs versterken: “E-health heeft een interprofessioneel karakter en vraagt daardoor om een veelzijdige aanpak. Zorg is te complex voor technologen en technologie is lastig voor zorgprofessionals. Je moet elkaars taal kunnen spreken.” Het associate lectorschap is verbonden aan het lectoraat Medische Technologie van lector Harmen Bijwaard.

Gebruiksgemak en communicatie
Hoewel e-health vooral om technologie lijkt te draaien, legt Laurence de focus op mensen, gebruiksgemak en communicatie. “E-health heeft de negatieve associatie dat mensen te maken krijgen met monitoren en apps in plaats van persoonlijk contact met een arts, maar het kan mensen juist ongelooflijk veel mogelijkheden bieden. Ouderen die langer thuis kunnen blijven wonen doordat ze worden gemonitord, chronisch zieken die niet dagelijks naar het ziekenhuis hoeven omdat ze zelf hun waarden kunnen meten en invoeren. Of gezondheidsapps die mensen aanzetten tot bewegen en gezond blijven. Maar ook binnen welzijn wordt e-health steeds meer van belang, in te zetten voor bijvoorbeeld de aanpak van eenzaamheid of financiële problemen. E-health kan de burger meer vrijheid, kwaliteit van leven en regie geven en daarom zou het van iedereen moeten zijn.”

 

Laurence Alpay, associate lector eHealth
E-health kan de burger meer vrijheid, kwaliteit van leven en regie geven en daarom zou het van iedereen moeten zijn.
Laurence Alpay, associate lector eHealth

Co-creatie
Belangrijke randvoorwaarde bij alle toepassingen is maatwerk: het is niet voor iedereen geschikt of op dezelfde manier toepasbaar. Laurence: “Of een toepassing aansluit op de behoefte van patiënt en zorgverlener, of het gebruiksvriendelijk is en persuasief ontworpen is, zijn belangrijke vragen. En een reden waarom technologen nauw moeten samenwerken met ontwerpers, stakeholders en eindgebruikers om in co-creatie tot nieuwe toepassingen te komen. Binnen onze opleidingen vinden wij het van belang onze studenten te leren kritisch te kijken of iets past bij de zorgvraag of behoefte van een patiënt.”

Praktijkgericht onderzoek
Binnen Inholland zijn inmiddels diverse initiatieven ontwikkeld rondom het thema e-health, zoals de interprofessionele samenwerking tussen de lectoraten van de domeinen Gezondheid, Sport en Welzijn (GSW) en Techniek, Ontwerpen en Informatica (TOI) en opleidingen als Sportkunde, Mondzorgkunde, Verpleegkunde, Informatica en Robotica. Laurence: “Studenten voeren zelf praktijkgericht onderzoek uit, bijvoorbeeld hoe somatische ouderen voor mondzorg gebruik kunnen maken van eHealth. Eén van onze mondzorgstudenten won hier de NVM Oral-B studieprijs 2015-2016 mee.”Ook is Alpay betrokken bij de ontwikkeling van het keuzevak eHealth, de professionalisering van docenten en de onlangs gehouden eHealth themadag, georganiseerd door de opleiding Verpleegkunde. Ander initiatief is het kennisplatform IHTC, waarbij in samenwerking met de domeinen Gezondheid, Sport en Welzijn en Techniek, Ontwerpen en Informatica en externe partners de technologische innovatie voor de gezondheidszorg wordt gestimuleerd. Als associate lector wil Laurence zich de komende jaren ook richten op nauwere samenwerking met externen en het werkveld en kennisdeling binnen en buiten Inholland, liefst ook internationaal.

Interprofessioneel
Het thema eHealth en de aanpak van Laurence sluiten naadloos aan bij de visie De Gezonde Samenleving van Inholland, waarbij interprofessionele samenwerking, innovatie door middel van technologie en het stimuleren van de zelfmanagement van mensen de drie belangrijkste kernopgaven zijn. Laurence: “Voor mij is eHealth de combinatie van techniek en zorg, vanuit de kern interprofessioneel met als doel mensen te empoweren.”

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Remmelt Veenkamp
19
January
2017
Wat een mooie stap! Gefeliciteerd!!