Amsterdam,
20
april
2017
|
15:30
Europe/Amsterdam

Lectoraat ‘Multimorbiditeit’ heet nu ‘Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen’

“Omdat we sterker de nadruk willen leggen op kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen, past de titel ‘Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen’ veel beter bij dit lectoraat.” Inholland-lector Robbert Gobbens vertelt over de naamswijziging van zijn lectoraat. “Het gaat niet alleen om een naamswijziging, maar om een verschuiving van focus. Waar het bij de term ‘multimorbiditeit’ nog vooral ging over lichamelijke symptomen, richt ‘gezondheid en welzijn van kwetsbare ouderen’ zich meer op de gevolgen van multimorbiditeit.”

Inspiratievisie
De inspiratievisie ‘De Gezonde Samenleving’ was tevens een aanleiding om naar de focus van het lectoraat en de naam te kijken. Onderzoek en praktijkgericht onderwijs worden op een innovatieve manier samengebracht, waarbij het lectoraat inzoomt op de samenwerking tussen zorg- en welzijnsprofessionals. Het concreet gestalte geven aan interprofessioneel leren en samenwerken wordt een doel voor de komende lectoraatsperiode.

Bij het ouder worden kunnen allerlei lichamelijke en psychische klachten een rol gaan spelen. We spreken van multimorbiditeit wanneer er bij iemand sprake is van twee of meer chronische (psychische of lichamelijke) ziekten. Omdat het onderzoek binnen dit lectoraat zich breder wil richten op de gevolgen van multimorbiditeit voor het functioneren en de invloed ervan op kwaliteit van leven van ouderen, is gekozen om de naam van het lectoraat te wijzigen.

Van focus op oorzaak naar aandacht voor gevolgen
De nieuwe focus vraagt ook om een andere kijk van betrokkenen op kwetsbare ouderen, en een meer integrale aanpak. Gobbens: “Het verschil tussen de oude en de nieuwe naam laat zien dat we tegenwoordig niet alleen meer aandacht hebben voor de lichamelijke gevolgen van ziekte, maar vooral ook voor welke gevolgen de oudere zélf ervaart op sociaal en psychisch gebied. Hierdoor kunnen zorgverleners zoals verpleegkundigen en verzorgenden beter rekening houden met de behoeften van de kwetsbare oudere.” De lector geeft een voorbeeld: “Iemand met diabetes is lichamelijk kwetsbaar, maar deze aandoening heeft ook gevolgen voor de sociale contacten. Een patiënt komt minder buiten omdat hij slechter loopt, kan dus minder contacten onderhouden en daardoor gevoelens van eenzaamheid ontwikkelen. Uit onderzoek is gebleken dat ouderen die psychisch en sociaal kwetsbaar zijn, een lagere kwaliteit van leven ervaren. Daar moeten we iets aan doen.”

 

Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen
De naamswijziging laat zien dat we tegenwoordig niet alleen meer aandacht hebben voor de lichamelijke gevolgen van ziekte, maar vooral ook voor de gevolgen die de oudere zélf ervaart op sociaal en psychisch gebied. Zo kunnen zorgverleners beter rekening houden met de behoeften van de kwetsbare oudere.
Robbert Gobbens, lector Gezondheid en Welzijn van kwetsbare ouderen

Leer- en innovatie netwerken (LIN)
Gobbens is erg enthousiast over de Leer- en Innovatie Netwerken (LIN’s), een nieuwe vorm van onderwijs waar onderzoek en praktijk elkaar raken. “Je kunt niet meer volstaan met één discipline. Als verpleegkundige van de toekomst moet je breed leren kijken naar mensen. We gebruiken steeds meer een multidisciplinaire aanpak om professionals van de toekomst op te leiden. Met de LIN’s kunnen we zorgverlening, leren, innoveren en onderzoeken combineren vanuit de principes van practice development. De uitkomst van het onderzoek komt bijvoorbeeld terecht in het dagelijks handelen via personeel en familie.” Een docent is daadwerkelijk in de praktijk aanwezig als lecturer practitioner om samen met studenten van verschillende opleidingen – zoals Verpleegkunde en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening – te leren en werken op het gebied van ouderenzorg. De zorginstellingen zelf gaven vanaf het begin groen licht voor het instellen van de LIN’s, ze vinden het volgens Gobbens een logische manier van werken.

Verbetering op drie gebieden
De lector besluit met een blik naar de toekomst: “De naamswijziging van het lectoraat is een stap in de goede richting. We zijn nu gestart met de LIN’s en het is een groeimodel. Langzaam maar zeker gaat het onderzoek op het gebied van gezondheid en welzijn van kwetsbare ouderen aansluiten op het onderwijs. Er is tijd nodig om onderzoekslijnen uit te zetten waarin de studenten en lecturer practitioners gaan participeren. Als we ons breed blijven richten op de modernere aanpak van lichamelijke, psychische en sociale gevolgen kwetsbaarheid, gaan we dat hopelijk op drie gebieden merken. Ten eerste in de behandeling van de ouderen, die steeds integraler wordt. Het zou daarnaast mooi zijn als er meer aandacht (en geld) komt voor preventie van de gevolgen van kwetsbaarheid. Ten slotte zie je dat multidisciplinaire steeds vaker terug in de interventies op dit gebied.”

Robbert Gobbens houdt op 24 mei a.s. zijn lectorale rede over gezondheid en welzijn bij kwetsbare ouderen in het Tropeninstituut in Amsterdam.