Delft,
23
oktober
2018
|
12:17
Europe/Amsterdam

LEM-studenten verkennen Nederlandse natuur, landschap en bodems

Tijdens de driedaagse excursie Nederland Diagonaal hebben eerstejaarsstudenten van de opleiding Landscape and Environment Management (LEM) kennis gemaakt met de bodem, de natuur en het landschap van Nederland.

In de eerste collegeweken krijgen studenten van deze opleiding theoretische kennis over het ontstaan van Nederland. Tijdens de excursie bezoeken de LEM-studenten verschillende natuurgebieden. Hun theoretische kennis wordt getoetst en in de praktijk gebracht. De studenten doen verschillende grondboringen, brengen grondsoorten in kaart en bekijken de relatie tussen bodem, landschap en ecologie. Ook is er uitgebreid aandacht voor kennis van plantensoorten. 

Dwars door Nederland
De excursie begon op de hoge droge zandgronden van de stuwwal van de Utrechtse heuvelrug. Daarna zijn de uiterwaarden van de Rijn bezocht in de Blauwe kamer. Hier hebben de studenten kennis opgedaan over rivierklei en het belang van begrazing.

De tweede dag bracht de studenten naar het beekdal van de Reest, waar zij uitleg kregen over de een grote variatie van bodems op de kleine schaal van een beekdal. Vervolgens bezochten zij het laagveen van de Weerribben en het Fochtelooerveen, het laatste levende hoogveengebied van Nederland.

De jongere landschappen en bodems van Nederland kwamen op de laatste excursiedag aan bod. Aan het Lauwersmeer konden de studenten met eigen ogen zien hoe het landschap en de bodem veranderd zijn na afname van de invloed van zout in het gebied. De excursie werd afgesloten met een bezoek aan de Oostvaarderplassen met vooral aandacht voor natuurbeheer en de verschillende ethische dilemma's die daarmee gepaard gaan.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.