Den Haag,
12
december
2017
|
14:22
Europe/Amsterdam

Leren van elkaar: inspiratie uit Europa

Jet de Ranitz

Vorige maand mocht ik namens Nederland mee met het ministerie van OCW naar een zogeheten ‘Peer Learning Activity’ georganiseerd door het Directoraat Generaal Onderwijs van de Europese Commissie. Daar kwamen vertegenwoordigers van overheid en hoger onderwijsinstellingen (één van elk per land) bijeen om van elkaar te leren over de bevordering van kwaliteitscultuur. Voor mij een goed gekozen onderwerp, want met een kersvers regeerakkoord dat nieuwe kwaliteitsafspraken aankondigt, was ik wel klaar om de mosterd uit het buitenland te halen. Bovendien was ik natuurlijk trots dat ik hier Inholland (en ons ‘leren=durven’) als best practice mocht presenteren.

Het was interessant om in twee dagen een overzicht te krijgen van alle verschillende soorten regelgeving in andere Europese landen en van Europese collega’s uit het hoger onderwijs te vernemen voor welke uitdagingen zij staan. Hoewel het op een hoog abstractieniveau wel steeds over hetzelfde ging (een bijdrage leveren aan de vooruitgang in je land, het verbinden van onderzoek aan praktijk, kansen bieden aan jonge mensen, academische vrijheid als groot goed, vernieuwing van het onderwijs), is de historische achtergrond in elk land een factor van belang en is de verhouding tussen overheid en instelling overal toch weer net anders. Zo was ik zeer onder de indruk van onze Griekse collega’s en hoe zij onder zeer moeilijke omstandigheden het hoofd boven water moeten houden – denk alleen al aan het accommoderen van de vele vluchtelingen en het valideren van hun diploma’s. Ga er maar aan staan als je stevig wordt gekort.

Feedback van studenten
Zelf heb ik met name van twee collega-instellingen iets opgestoken. De ene instelling, Helsinki University in Finland, is bezig de studentenenquête, de Finse NSE zeg maar, om te vormen van een instrument van terugkoppeling naar reflectie. Mijn collega schetste hoe de enquêtes eerst waren geëvolueerd van checken (zijn studenten tevreden?) naar feedback krijgen als instelling (waar zijn onze studenten blij mee en wat kan beter?). Er wordt nu ook geautomatiseerd feedback gegeven aan de studenten, als onderdeel van het totale digitale dashboard voor studenten (HowULearn). Dat is gebaseerd op hoe zij zich verhouden tot andere studenten uit hun eigen groep (opleiding). Zo krijgen ze een indruk van de mate waarin hun eigen mening overeenkomt met die van medestudenten en op welke punten zij zaken anders ervaren. Op onderdelen komt er ook een advies bij: als studenten bijvoorbeeld aangaven geen werkdruk te ervaren, terwijl de rest wel zei het lekker druk te hebben, dan kregen zij dit te zien (hun eigen score versus de benchmark) en werd in een ‘terugkoppeling’ gevraagd of de stof misschien te makkelijk was. Of dat er wellicht andere redenen waren die de score konden verklaren, met een lijstje opties. En het belangrijkste: een advies over waar je meer informatie kon krijgen als student, als je bijvoorbeeld meer uitdaging zou willen. Datzelfde als je op dit punt boven de benchmark had gescoord: hoe komt het dat je zoveel druk ervaart? Met een schets van mogelijke verklaringen en advies over waar je hulp kon krijgen als je er behoefte aan hebt. Zo geeft de enquête niet alleen feedback aan de organisatie maar ook aan studenten. Ze krijgen meer inzicht in hun eigen situatie en worden geactiveerd ondersteuning te zoeken (en adviezen zijn natuurlijk gebaseerd op wat we weten uit onderzoek over wat studenten zoal mee kunnen maken).

Jet de Ranitz, collegevoorzitter Hogeschool Inholland
Interessant en inspirerend om van Europese collega’s uit het hoger onderwijs te vernemen voor welke uitdagingen zij staan. 
Jet de Ranitz, collegevoorzitter Hogeschool Inholland

De University of Limerick is gevestigd in Ierland. Mijn collega schetste hoe zijn instelling zich inmiddels in de derde cyclus van tienjarige afspraken met de overheid bevond en hoe hij zijn kwaliteitszorg daarop had ingericht. Ze hebben daar dus 20-30 jaar ervaring met wat hier zeer recent door de Commissie Van de Donk is aanbevolen in het kader van de kwaliteitsafspraken: volg niet de politieke cyclus, maar maak afspraken over een langere periode. Mijn Ierse collega liet zien hoe zijn instelling doelen afspreekt voor die periode van tien jaar en hoe hij zelf een systeem had ingericht waarbij jaarlijks een aantal audits plaatsvindt, van zowel ondersteuning als inhoudelijke vakgebieden van onderwijs en onderzoek. In de cyclus komt alles een keer langs, indicatoren worden jaarlijks gevolgd en indien nodig worden afspraken tussentijds bijgesteld, op basis van een mid-term review. Het zag er indrukwekkend uit en mijn collega straalde een grote rust uit. Hij was er duidelijk tevreden over en beschreef veel ruimte voor het eigen beleid en om zaken aan te passen als dat nodig was.

Europese lessen voor Inholland
Zo heb ik weer goede input om mee te nemen naar Inholland en ook naar onze landelijke discussie over kwaliteitsafspraken. Nu het nieuwe kabinet is gestart zal het gesprek hierover binnenkort wel geopend worden. Ik ben heel erg benieuwd of in de nieuwe opzet ruimte zal zijn voor onze Inholland strategie van leren=durven. Het is een strategie van ‘baby steps’: we zetten haalbare doelen en elke keer dat we die bereiken, verhogen we de inzet weer een klein beetje. Sinds we met ons Instellingsplan ‘Durf te leren’ zijn begonnen, hebben we al een paar keer onze doelen naar boven kunnen bijstellen. Graag gaan we daarmee verder: geen grote onbereikbare vergezichten, maar kort op de bal en realistisch. Wie weet kunnen we ook nog een paar Europese lessen meenemen. Ik ben benieuwd!

Hartelijks,

Jet

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Jacqueline van Rennes
12
December
2017
Klinkt allemaal inspirerend. Mooi om te lezen dat het woord rendement niet een keer valt. De Finse vorm van evalueren past wel bij ons leren= durven te vragen naar wat er echt speelt?