Haarlem,
11
oktober
2021
|
07:59
Europe/Amsterdam

Lhbti+: jezelf zijn binnen Inholland

Thomas Glaudemans publiceert onderzoeksrapport op Coming-Out Day

Anderhalf jaar geleden startte Thomas Glaudemans, onderzoeker bij de onderzoekslijn Diversiteitsvraagstukken, een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen en behoeften van lhbti+-studenten die bij Hogeschool Inholland studeren. In mei jongstleden rondde hij zijn onderzoek af en vandaag, tijdens de Coming-Out Day, is zijn rapport gepubliceerd (zie Downloads hier rechtsboven). Belangrijkste conclusie: de respondenten hebben een grote behoefte aan een gemeenschappelijk platform of netwerk binnen de onderwijsinstelling.

Thomas Glaudemans

“Iedereen die ik gesproken heb – en dat zijn 19 lhbti+-studenten binnen (bijna) alle Inholland-vestigingen – komt linksom of rechtsom met de wens om een plek te hebben waar ze terecht kunnen”, vertelt Thomas. “Sommigen zien het meer als een intern gericht ding. Zij willen vooral de onderlinge verbinding zoeken met behulp van een ruimte – ingericht met regenboogvlaggen – en een potje geld waarmee ze samen leuke dingen zouden kunnen doen. Anderen benadrukken iets meer het ‘naar-buiten’-karakter van een platform dat bijvoorbeeld een Inholland-Pride organiseert, of waar mensen terecht kunnen met een probleem dat vervolgens in de instelling wordt aangekaart. In de huidige situatie bewegen ze zich door de hogeschool, maar zien ze niet expliciet een plek waar zij terecht kunnen, of hebben ze er überhaupt weet van dat er ook andere mensen zoals zij rondlopen. Wat je ze dan hoort vertellen is: ‘Ja, ik kén er wel een paar, dénk ik…’”

Progress-vlag

Jij ook hier?
Uit zo’n uitspraak kun je dus opmaken dat lhbti+-studenten blijkbaar niet altijd uit de kast komen tijdens hun studie. “Vooral niet heel snel. En ik denk – en dat blijkt ook echt wel uit het onderzoek – dat mensen als het ware een teen in het water doen als ze beginnen bij Inholland en dan denken: oké, hoe is de sfeer hier, kan ik hier uit de kast komen? Dat komt wel terug in de verhalen. Maar ja, als je elkaar bij een platform of evenement tegenkomt, dan heb je direct een gespreksstart: ‘Hé! Jij ook hier?’ en dan komt het op gang. Maar nu bewegen ze zich onzichtbaar door Inholland en dat is denk ik wel een gemiste kans.”

Vanwaar die behoefte om elkaar op te zoeken? “Het is nu eenmaal zo dat mensen graag in contact komen met gelijkgestemden. En ik denk dat dit onderzoek twee gezichten heeft. Aan de ene kant voelen lhbti+-studenten zich wel thuis bij Inholland, veel dingen gaan best goed. Maar aan de andere kant zijn er toch negatieve ervaringen, sommigen worden in de klas geconfronteerd met minder prettige reacties als het over het algemene onderwerp gaat. Dus het blijft een kwetsbare positie en ik denk dat het daarom fijn is om met mensen te praten die in diezelfde positie zitten. Alleen maar om een keer te horen: ‘Oh, heb jij dat ook?’ Of: ‘Jij bent ouderejaars, hoe heb jij dat toen gedaan?’ Je zit toch in hetzelfde schuitje. En een luisterend oor van iemand die in dezelfde situatie zit is nét iets waardevoller dan een luisterend oor zonder diezelfde achtergrond. Je voelt gewoon beter wat de ander bedoelt.”

Geïnstitutionaliseerd platform
Hoe zou zo’n platform of netwerk kunnen functioneren? “In feite kan ik nu niet vooruitlopen op de concrete invulling, maar ik kan me voorstellen dat het waardevol is om over de vestigingen heen één overkoepelend platform te hebben, dat bij evenementen en bijeenkomsten op tour gaat langs de verschillende vestigingen. Mij lijkt het heel mooi als het een geïnstitutionaliseerd platform wordt, erkend en gefaciliteerd vanuit de organisatie. Ik hoop natuurlijk dat dit rapport daartoe leidt, want dat is waar echt behoefte aan is. Zo’n platform zou dan op eigen ervaring gebaseerde trainingen of workshops kunnen geven, in eerste instantie voor docenten die dat graag willen; daarnaast zou het op andere manieren, bijvoorbeeld door bewustwordingscampagnes, aandacht kunnen vragen voor het onderwerp in de klas.”

“Wat een mooi onderzoek,” laat Mieke van den Berg weten namens het College van Bestuur. “Als hogeschool vinden we het belangrijk om dit soort onderzoeken te doen zodat we weten wat er speelt en leeft onder onze studenten. De belangrijkste conclusie laat meteen een praktische uitkomst zien. Ik nodig studenten en collega’s van harte uit om met ons hierover in gesprek te gaan. Daarnaast moedig ik studenten zeker aan om een voorstel in te dienen bij het Studenten Initiatievenfonds.”

Over Thomas’ onderzoek zijn in 2020 al twee artikelen verschenen. Bekijk ze hier en hier. Nieuwsgierig geworden naar het onderzoeksrapport? Je vindt de PDF onder Downloads rechtsboven dit artikel!

Radio-uitzending ‘lhbti+ in het hoger onderwijs’

Thomas is vanmiddag van 15.00 tot 16.00 uur te gast bij het panelgesprek ‘lhbti+ in het hoger onderwijs’ dat ter gelegenheid van de Coming-Out Day wordt uitgezonden door Inholland Radio Rotterdam, bestemd voor luisteraars van alle Inholland-vestigingen. De presentatie ligt in handen van Donny Keizer, communicatieadviseur bij Inholland Haarlem. Wil je de uitzending beluisteren? Dat kan vanaf 15.00 uur via deze link!

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Wytenburg
11
October
2021
Wat een goed initiatief ik kan mij heel goed voorstellen dat hier behoefte aan is. Het is wel belangrijk om ons te beseffen dat dit ontstaat vanuit een situatie waar de LHBTI+ niet verantwoordelijk voor is. Kennelijk lukt het Inholland niet om een veilige sfeer te creëren waar iedereen zichzelf kan zijn. Ik merk dat er vaak wordt gekeken naar de de groep die discriminatie ervaart om het op te lossen. Deze oplossing bied natuurlijk een fijne omgeving waar mensen in contact kunnen komen en ervaringen kunnen uitwisselen. Maar we moeten niet vergeten dat we met zijn allen moeten streven naar een school waar dit soort initiatieven niet ontstaan vanuit een onveilig gevoel. De verantwoordelijkheid voor de oplossing ligt bij de maatschappij/de school. Die moet een behoefte creëren voor een inclusieve samenleving waar iedereen trots op kan zijn. Dat er groepen zijn die zich onveilig voelen is niet iets nieuws en daarom is het belangrijk om in te zien dat er wordt gefaald in het creëren van een veilige plek. Op school moet je je kunnen concentreren op je studie door een fijne omgang met je medestudenten en de onderwijsstaf en die verantwoordelijkheid ligt niet de LHBTI+ student.