Den Haag,
05
november
2018
|
10:16
Europe/Amsterdam

MAAK manifestatie 'rijke aanvulling voor het onderwijs'

MAAK+event+2

Tijdens de tweedaagse onderwijsmanifestatie MAAK in Den Haag werkten professionals en leerlingen van verschillende onderwijsinstellingen en culturele organisaties in een laboratoriumsetting met elkaar aan makerschap in het onderwijs. Deze manifestatie was opgezet door Het Nationaal Theater (HNT) en Inholland Den Haag was samen met onder andere De Haagse Scholen en ROC Mondriaan partner. 

Eén dag maken en presenteren en één dag reflecteren en impact onderzoeken. De MAAK manifestatie vertrok vanuit de aanname dat iedereen ‘maker’ van zijn eigen betekenissen en daarmee van zijn leven is. MAAK had als overkoepelende onderzoeksvraag: “Op welke manier kan makerschap bijdragen aan onderwijsontwikkeling?”

Muriël Besemer, hoofd Educatie bij HNT en bedenker/initiatiefnemer van MAAK verwoordde het in haar openingswoord als volgt: “De kunstmaker heeft makers nodig in de zaal die zich kwetsbaar willen overgeven aan de vragen die gesteld worden, de beelden die worden overgedragen. Zij zijn de makers en dragers van de zeggingskracht van de kunst. Daarin verschillen kunstenaars niet van onderwijzers. Leerlingen en studenten niet van publiek. De onderwijzer is maker van zijn lesstof, maar de leerling is zelf maker van de betekenis van datgene wat geleerd wordt. Informatieoverdracht is naar een klein deel van het leerproces. Het wezen van het leren wordt vormgeven in en door degene die leert, die onderzoekt wat de betekenis van de informatie is voor het eigen ik."

"Van tevoren was duidelijk dat het zou gaan om een labaratorium en niet om een event of een congres", vertelt Lucas Rurup, directeur Domein Onderwijs & Innovatie bij Hogeschool Inholland. "Wel bleef het lange tijd ongrijpbaar wat het laboratorium werkelijk was en wat het zou opleveren. Totdat we gingen maken en reflecteren op deze maakdag. Ieders uitkomst van deze dag zal gedeeltelijk persoonlijk zijn. Het makerschap uit de theaterwereld is een rijke aanvulling voor het onderwijs. Het gaat wat mij betreft om het starten zonder exact te weten waar je uitkomt. De maker bepaalt mede de uitkomst. De maker bepaalt hoe hij het creëren van waarde toont aan zijn publiek. De route en de uitkomst zijn onduidelijk bij de start. Het enige dat duidelijk is, is dat er aan het einde een publiek is die een presentatie verwacht. Dit is een totaal andere vorm dan wij in het onderwijs kennen, waar we van te voren definiëren waartoe het leren moet leiden. Het levert meer vragen dan antwoorden op, maar het maken heeft mij in ieder geval tot denken aangezet. En dat is nooit verkeerd."

 

Lucas Rurup, domeindirecteur O&I en vestigingsdirecteur Inholland Den Haag
Het makerschap uit de theaterwereld is een rijke aanvulling voor het onderwijs. 
Lucas Rurup, domeindirecteur O&I en vestigingsdirecteur Inholland Den Haag

Opbrengsten
Tijdens ‘MAAK het af’ werden gezamenlijk het ‘ABC’ van makerschap en de beginzinnen voor een pamflet over de betekenis van makerschap in het onderwijs geschreven.

Reacties (0)
Bedankt voor uw bericht.