Amsterdam/Diemen,
16
september
2021
|
09:00
Europe/Amsterdam

‘Afscheid van een betrokken directeur en een fijn en wijs mens’

Marij Urlings neemt volgend jaar afscheid van Inholland

Marij Urlings

Marij Urlings, directeur van het Domein Creative Business en locatiedirecteur Amsterdam/Diemen neemt volgend jaar, op 15 juli, afscheid van Hogeschool Inholland. Ze gaat dan met pensioen. “De inbreng van Marij en haar teaminzet is van grote betekenis”, laat haar portefeuillehouder Mieke van den Berg namens het College van Bestuur weten in een reactie. “Ik ben blij dat Marij met haar kennis en kunde dit studiejaar nog volop betrokken blijft bij de hogeschool.”

Marij neemt afscheid in twee stappen: zodra haar opvolger bekend is en van start gaat, treedt Marij terug als hogeschooldirecteur. Dit gebeurt naar verwachting in februari 2022. Tot haar vertrek in de zomer zal Marij zich vervolgens bezighouden met enkele belangrijke strategische ontwikkelingen van de hogeschool.

“Met pensioen gaan klonk altijd heel ver weg. Maar nu is het dan toch bijna zover en dat is best gek”, vertelt Marij over haar aanstaand pensioen. “Het is fijn dat ik het stapsgewijs vorm kan geven. Zo kan ik ook zorgen voor een warme overdracht van mijn werkzaamheden bij het Domein CRB en voor de locatie Amsterdam/Diemen en kan ik, samen met andere collega’s, nog aan de transitie van een aantal vraagstukken binnen de hogeschool werken.”

Ontwikkeling en innovatie onderwijs
“Marij is een bevlogen en betrokken directeur en bovenal een fijn en wijs mens,” vervolgt Mieke. “Met haar visie op onderwijs en onderzoek levert zij een wezenlijke bijdrage aan de hogeschool. De laatste jaren bij het Domein Creative Business en op de locatie Amsterdam/Diemen waar mooie stappen zijn gezet. Onder andere in de ontwikkeling van de nieuwbouw in de Sluisbuurt en de betekenis daarvan in de stad Amsterdam.”

De afgelopen jaren is Marij werkzaam geweest op diverse plekken binnen de hogeschool. Zij begon als directeur bij een van de rechtsvoorgangers, Hogeschool Haarlem. Daarna is zij binnen Inholland directeur geweest van verschillende domeinen, zoals het Domein Gezondheid Sport en Welzijn, het Domein Onderwijs & Innovatie en de laatste jaren van het Domein Creative Business. De rode draad tijdens haar werk voor de hogeschool is de locatie Amsterdam/Diemen gebleven. Als hogeschooldirecteur heeft zij een waardevolle bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en innovatie van ons onderwijs en onderzoek, de relatie daartussen en de impact daarvan op de omgeving en de studenten.

Vacature
Met het vertrek van Marij volgend jaar ontstaat er op korte termijn een vacature voor een hogeschooldirecteur voor het Domein CRB en de vestiging Amsterdam/Diemen. Het College van Bestuur gaat de komende periode samen met betrokkenen de opvolging van Marij organiseren.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.