Den Haag,
06
november
2019
|
15:45
Europe/Amsterdam

Minister geeft groen licht voor Kwaliteitsafspraak

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven en de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie hebben de plannen van Hogeschool Inholland goedgekeurd om de komende jaren de kwaliteit van het onderwijs te versterken ten gunste van de student. Met de goedkeuring van de Kwaliteitsafspraak 2019-2024, krijgt Inholland vanaf dit jaar geld beschikbaar in het kader van de Wet Studievoorschot (WSV) om genoemde plannen de verwezenlijken.

In de Kwaliteitsafspraak staat hoe Hogeschool Inholland de middelen wil inzetten om het onderwijs voor studenten te verbeteren en daarmee mede de doelstellingen te realiseren uit het Instellingsplan 2016-2022 ‘Durf te leren’, inclusief de punten die voortvloeien uit de onlangs opgeleverde tussentijdse evaluatie van dat plan, de midterm review. De Kwaliteitsafspraak is tot standgekomen naar aanleiding van gesprekken met medezeggenschapsraden, docenten, studenten en externe stakeholders. (lees verder onder kader)

Kwaliteitsafspraak in de media

Diverse media hebben gisteren positief bericht over de Kwaliteitsafspraak.

Het Algemeen Dagblad, editie Rotterdam, meldt in het artikel 'Rotterdamse hogescholen krijgen miljoenen voor beter onderwijs', er met name geïnvesteerd wordt in meer docenten en medewerkers, een uitbreiding van het 'studiesuccescentrum', een aanpassing van het lesprogramma en een fonds waar studenten en studieverenigingen financiering kunnen krijgen voor eigen initiatieven en projecten.

Dagblad Trouw meldt in het artikel 'Geld uit leenstelsel gaat nu echt naar hogescholen en universiteiten' dat studenten "nu echt iets gaan merken van eerdere kabinetsbeloftes. "Hogeschool Inholland stopt het geld in een fonds waarmee studenten en studieverenigingen eigen projecten kunnen initiëren." 

Investeren in vernieuwing en verdieping
“Ik ben erg blij met de goedkeuring”, reageert collegevoorzitter Jet de Ranitz op het positieve besluit. “Deze extra middelen maken het mogelijk onze plannen sneller te implementeren of te verdiepen en daarmee voor onze studenten zichtbare verbetering te realiseren. Zo investeren we in vernieuwing van het onderwijs en gebruiken wij de middelen om bijvoorbeeld nieuwe living labs en kenniswerkplaatsen op te starten.”

De investeringen dragen bij aan het doel van Inholland om met onderwijs en onderzoek bijdragen aan een duurzame, gezonde, creatieve samenleving, vanuit een brede blik waarbij de mens centraal staat. Dit door toekomstige professionals op te leiden die succesvol kunnen bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

De investeringen, die gebaseerd zijn op wat studenten zelf willen en belangrijk vinden, zijn verdeeld in vier lijnen (bron: Kwaliteitsafspraak 2019-2024):

 • Beroepsproducten
  “We stellen studenten beter in staat om zowel tijdens als na hun studie, een beroepsproduct, zoals een advies, een evenement of technisch product, op te leveren. Dit aan de hand van échte opdrachten. Studenten werken vaker, zoveel en zo vroeg mogelijk met vragen uit de beroepspraktijk en relevante maatschappelijke vraagstukken.”
   
 • Activerend onderwijs
  “We ontwerpen onderwijs waarin studenten actief op zoek gaan naar oplossingen en alternatieven en dagen hen uit om hierin meerdere perspectieven te verkennen. Studenten nemen de regie over hun eigen studieloopbaan en krijgen daarbij coaching van docenten . En rolmodellen in de praktijk.”
   
 • Leergemeenschappen
  “In ons onderwijs werken studenten van verschillende opleidingen samen met elkaar, met docenten, met onderzoekers én met professionals uit het werkveld. Dit doen zij in de vorm van living labs of kenniswerkplaatsen. Deze leergemeenschappen zijn gericht op samen leren, onderzoeken en innoveren.”
   
 • Ondersteuning door technologie
  “We focussen op de inzet van technologie om sneller en slimmer te kunnen studeren, toetsen te maken of met medestudenten en docenten te sparren. Daarnaast zetten we in op verdere professionalisering van docenten. Ook in het curriculum is er ruime aandacht voor de plaats en rol van technologie in het toekomstige (werk)veld van de student.”

Geld voor studenteninitiatieven en studiesuccescentra
In de Kwaliteitsafspraak van Inholland wordt er ook specifiek geld vrijgemaakt voor studentenprojecten. De Ranitz: “Wij hebben met studenten gesproken en hen gevraagd wat zij belangrijk vinden. Een onderdeel daarvan was dat ze zelf initiatieven wilden kunnen ontplooien.” Studenten kunnen bij dit fonds voorstellen doen om hen te helpen bij hun vorming tot de ‘Inholland-professional’. Verder reserveert Inholland geld voor ondersteuning, bijvoorbeeld voor de noodzakelijke innovaties op het gebied van ICT of onderwijskundige ontwerpen. Daarnaast komen er studiesuccescentra. En worden studenten betrokken met participerend onderzoek.

Inmiddels is de hogeschool al volop aan de slag met de verwezenlijking van de plannen. De jaarplannen van de onderwijsdomeinen zijn aan de Kwaliteitsafspraak gekoppeld. Ook staan de plannen in de Kwaliteitsafspraak centraal tijdens de Dag van het onderwijs, op 14 november aanstaande bij Inholland in Diemen.

Reacties (0)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.