27
juni
2022
|
11:53
Europe/Amsterdam

Naamswijziging: OMR wordt DMR Stafafdelingen

Met ingang van 1 augustus is de naam van de deelraad voor de staf diensten ‘Deelmedezeggenschapsraad Stafafdelingen’, afgekort DMR Stafafdelingen. De naam OMR (Ondersteunend Medezeggenschapsraad) komt daarmee te vervallen.

De naamswijziging wordt doorgevoerd omdat de staven niet alleen ondersteunend zijn, maar voor onderdelen van het werk een eigen verantwoordelijkheid binnen Inholland hebben. Ook sluit de nieuwe naam beter aan bij de overige deelmedezeggenschapsraden.

Reacties 1 - 1 (1)
Het bericht is verzonden, deze zal worden geplaatst na goedkeuring.
Wil van Norden
28
June
2022
Jammer dat de OMR vervalt. Zou dit graag terug zien voor het ondersteunend personeel.
Daar dit een grote groep is in de organisatie
Daan Stet
28
June
2022
Geen paniek.. De OMR vervalt niet, de naam verandert enkel! Met ingang van 1 augustus is de naam van de deelraad voor de staf diensten ‘Deelmedezeggenschapsraad Stafafdelingen’, afgekort DMR Stafafdelingen.